Steekwoord archief: convenant

 • De Heus tekent convenant voor duurzame soja in Europa

  Met het ondertekenen van het Fefac-convenant ‘Duurzame Soja’, neemt De Heus een belangrijke stap richting het gebruik van duurzaam geteelde soja binnen haar fabrieken gevestigd in de Europese Unie. Het convenant heeft als doel dat uiterlijk in 2025 het gebruik van duurzame soja binnen mengvoer… Lees verder →

 • ISEAL

  Sojaprogramma’s formeel positief getoetst

  Samen met haar leden zorgt Nevedi voor soja die voldoet aan duurzaamheidseisen. Daarvoor hebben de leden met elkaar een convenant gesloten. In het convenant is afgesproken dat, ook als er geen specifieke marktvraag wordt gesteld naar verantwoorde soja, er toch alleen maar soja wordt aangekocht… Lees verder →

 • Agrifacts

  Belgische mengvoederindustrie en Minister ondertekenen nieuw convenant

  Vlaams Minister van Omgeving, Joke Schauvliege, de Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (Bemefa) en de Vereniging voor Zelfmengers hebben het nieuwe laag-nutriëntenconvenant ondertekend, dat laten de partijen weten. “Deze overeenkomst wordt tot 2019 verlengd. De aanpak aan de bron wordt nog verscherpt: het fosforgehalte in de… Lees verder →

 • Bemefa ondertekent convenant gemedicineerde voeders

  Bemefa heeft in samenwerking met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een convenant opgesteld voor het produceren van gemedicineerde voeders in de meest optimale omstandigheden. Hiermee wordt de kruiscontaminatie van geneesmiddelen van de gemedicineerde voeders naar voeders die geen geneesmiddellen bevatten… Lees verder →

 • Mengvoerindustrie steunt fosfaatconvenant

  Nevedi heeft bekendgemaakt welke leden inmiddels het ‘Convenant verlaging fosfaatproductie via rundveevoeders’ hebben getekend. Van de 54 bedrijven hebben 49 mengvoerbedrijven het convenant ondertekend. Vijf bedrijven zijn nog niet tot ondertekening overgegaan. Doelstelling De bedrijven die hebben getekend, hebben inmiddels de fosfaatgehaltes in hun assortiment… Lees verder →