Steekwoord archief: CVB

 • Koeien krijgen te veel fosfor binnen.

  Koeien krijgen teveel aan fosfor

  In de praktijk krijgen melkkoeien vaak te veel fosfor. Na het afkalven is het mogelijk om 30% onder de CVB-aanbeveling (2005) voor het fosforgehalte in het voer te voeren. De koe vertoont dan wel een negatieve fosforbalans, maar er zijn geen tekenen van gezondheidsproblemen en… Lees verder →

 • Koeien krijgen te veel fosfor binnen.

  CVB werkt aan verbetering eiwitwaarderingssysteem herkauwers

  Het Centraal Veevoederbureau (CVB) werkt hard aan het valideren en actualiseren van het eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers, het DVE/OEB-systeem. Dat meldt Wageningen UR Livestock Research (WUR-LR). Het originele DVE/OEB-systeem is uitgebracht in 1991 en geactualiseerd in 2007. De versie uit 2007 kon nog niet worden gevalideerd… Lees verder →

 • Tabelwaarden grasproducten geactualiseerd

  De samenstelling en voederwaarde van een aantal grasproducten voor herkauwers, zijn door het Centraal Veevoederbureau (CVB) in de Veevoedertabel aangepast. Dat meldt Wageningen Livestock Research. Veranderde voederwaarden van geanalyseerde praktijkmonsters zijn de aanleiding van de aanpassingen. De veranderde voederwaarden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere… Lees verder →

 • ophok

  Nieuw, innovatief aminozuursysteem voor pluimvee

  CVB heeft een omvangrijke meta-analyse uitgevoerd van proeven waarin de ileale verteerbaarheden van aminozuren van voedermiddelen voor pluimvee zijn bepaald. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tabel, die is opgenomen in de zojuist verschenen CVB Veevoedertabel 2018. Dat meldt Wageningen Livestock Research, die het CVB-programma… Lees verder →

 • Hogere pensbestendigheid gerst door pletten

  Onderzoek van het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) naar de verteerbaarheidskenmerken van een aantal bewerkte granen toont aan dat het pletten in plaats van malen van gerst leidt tot een hogere pensbestendigheid van het zetmeel. Dit geldt niet voor tarwe. Dit bevestigt de keus van sommige melkveehouders… Lees verder →

 • Voederwaardering voor gras-klaverkuilen en raapzaadstro

  Op basis van verteringsonderzoek heeft het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) voor herkauwers een energie- en eiwitwaardering opgesteld voor gras-rode-klaverkuil en gras-witte-klaverkuil. Toepassing van deze voerderwaarden blijft echter lastig, omdat het klaveraandeel van een kuil in de praktijk moeilijk is in te schatten. Op basis van… Lees verder →

 • Nieuwe kengetallen voor efficiënte fosfaatbenutting

  In de slag om fosfaat op melkveebedrijven efficiënter te kunnen aanwenden, introduceert Eurofins Agro vanaf dit seizoen twee nieuwe kengetallen op de verslagen van graskuilanalyses: ‘fosfor beschikbaar’ en de ‘fosfor index’. Hiermee kunnen melkveehouders sturen op een betere benutting van fosfor in het rantsoen. Eurofins… Lees verder →

 • Veevoedertabel grondig herzien

  De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar. Het Centraal Veevoederbureau (CVB) paste in 2011 voor het laatst de veevoedertabel aan. Nu, vijf jaar later, verschijnt… Lees verder →

 • Nieuwe normen fosfor en calcium

  De normen voor de calcium- en fosforbehoefte van groeiende varkens en zeugen zijn door het CVB aangepast. Ook zijn de gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen geactualiseerd. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij. Een herziening van de… Lees verder →