Steekwoord archief: CVB

 • CVB werkt aan verbetering eiwitwaarderingssysteem herkauwers

  Het Centraal Veevoederbureau (CVB) werkt hard aan het valideren en actualiseren van het eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers, het DVE/OEB-systeem. Dat meldt Wageningen UR Livestock Research (WUR-LR). Het originele DVE/OEB-systeem is uitgebracht in 1991 en geactualiseerd in 2007. De versie uit 2007 kon nog niet worden gevalideerd… Lees verder →

 • Hogere pensbestendigheid gerst door pletten

  Onderzoek van het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) naar de verteerbaarheidskenmerken van een aantal bewerkte granen toont aan dat het pletten in plaats van malen van gerst leidt tot een hogere pensbestendigheid van het zetmeel. Dit geldt niet voor tarwe. Dit bevestigt de keus van sommige melkveehouders… Lees verder →

 • Voederwaardering voor gras-klaverkuilen en raapzaadstro

  Op basis van verteringsonderzoek heeft het Centraal Veevoeder Bureau (CVB) voor herkauwers een energie- en eiwitwaardering opgesteld voor gras-rode-klaverkuil en gras-witte-klaverkuil. Toepassing van deze voerderwaarden blijft echter lastig, omdat het klaveraandeel van een kuil in de praktijk moeilijk is in te schatten. Op basis van… Lees verder →

 • Nieuwe kengetallen voor efficiënte fosfaatbenutting

  In de slag om fosfaat op melkveebedrijven efficiënter te kunnen aanwenden, introduceert Eurofins Agro vanaf dit seizoen twee nieuwe kengetallen op de verslagen van graskuilanalyses: ‘fosfor beschikbaar’ en de ‘fosfor index’. Hiermee kunnen melkveehouders sturen op een betere benutting van fosfor in het rantsoen. Eurofins… Lees verder →

 • Veevoedertabel grondig herzien

  De chemische samenstelling en voederwaarden van een groot aantal veevoedergrondstoffen zijn op meerdere punten geactualiseerd. Ook is een rekentool om voederwaarden van grondstoffen te berekenen online beschikbaar. Het Centraal Veevoederbureau (CVB) paste in 2011 voor het laatst de veevoedertabel aan. Nu, vijf jaar later, verschijnt… Lees verder →

 • Nieuwe normen fosfor en calcium

  De normen voor de calcium- en fosforbehoefte van groeiende varkens en zeugen zijn door het CVB aangepast. Ook zijn de gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen geactualiseerd. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij. Een herziening van de… Lees verder →

 • onderbouwing

  ‘Energie- en eiwitwaardering voor gistconcentraten en DDGS’

  De CVB komt met een voorstel voor energie- en eiwitwaardering voor gistconcentraten en DDGS (dried distillers grains with solubles) voor herkauwers. Dat hebben de Federatie Nederlandse Diervoederketen en Wageningen Universiteit bekend gemaakt. Rekenregels Op basis van resultaten uit verteringsproeven zijn rekenregels gevormd voor de berekening van… Lees verder →

 • CVB past NEv varkens aan  

  CVB introduceert binnenkort een herzien netto energiewaarderingssysteem voor varkens (NEv). Deze herziening is nodig omdat het huidige varken een relatief hoge voeropname heeft. Door een verhoogde passagesnelheid van nutriënten door het maag-darmkanaal, kan de verteerbaarheid van nutriënten wat lager zijn. Het lichaam van moderne varkens… Lees verder →

 • homogeneity

  Nieuw begin CVB

  Het CVB wordt vanaf 1 januari 2015 voortgezet door de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). Tot voor kort was CVB een dienst van het Productschap Diervoeder dat onlangs is opgeheven. De werkzaamheden voor het CVB-programma worden vanaf 2015 uitgevoerd door Wageningen UR. Veehouders zijn opgegroeid met… Lees verder →