Steekwoord archief: CZAV

 • CZAV begeleidt sorghumteelt Zeeuws-Vlaanderen

  In de zoektocht naar nieuwe innovatieve teelten, participeert CZAV in een project waarin de focus ligt op sorghum als veevoerproduct. Het project vindt plaats in Zeeuws-Vlaanderen en gaat dit voorjaar van start. Dat meldt de coöperatie op haar website. CZAV is gevraagd om nieuwe sorghumtelers… Lees verder →

 • CZAV boekt hoge winst door verkoop Agrimarkt

  CZAV heeft in het boekjaar 2018-2019 een resultaat gehaald van ruim 24,2 miljoen euro na belasting. Dit resultaat is in belangrijke mate beïnvloed door de boekwinst op de verkoop van Agrimarkt B.V. De coöperatie zag de omzet stijgen van 429 miljoen euro, naar 444,8 miljoen… Lees verder →

 • CZAV ziet omzet stijgen

  Door overnames en autonome groei is de omzet van CZAV vorig jaar met 11% gegroeid naar 429 miljoen euro. Dat schrijft de coöperatie in het jaarverslag 2017-2018. Er was in 2018 substantiële groei in omzet en marktaandeel in alle productgroepen. Het resultaat over boekjaar 2017/2018… Lees verder →

 • Afbeelding voor Akkerbouw

  Akkerbouwactiviteiten ForFarmers naar CZAV

  ForFarmers Nederland verkoopt met ingang van 5 februari 2018 haar akkerbouwactiviteiten aan CZAV. Met de verkoop is een jaaromzet van ongeveer 13 miljoen euro gemoeid. ForFarmers ontvangt hiervoor op de overdrachtdatum 5,65 miljoen euro. Bij de verkoop gaat het om de niet veevoer-gerelateerde producten zoals… Lees verder →

 • Eerste wintertarwe nu al geoogst

  CZAV ontving op 9 juli de eerste wintertarwe van oogst 2017. Nooit eerder werd zo vroeg in het jaar tarwe aangeleverd. De partij maaltarwe was droog (<15%) en heeft een hectolitergewicht van rond de 80. Dat meldt de coöperatie op haar website. Het perceel in West… Lees verder →

 • Wisselende oogst noopt CZAV tot concessies

  Het marktverloop en de verkoopresultaten van CZAV over oogst 2016 hebben geleid tot een uitbetaling van 150 euro (exclusief BTW) per 1000 kg maaltarwe. De handelsnorm voor maaltarwe is 76 kg, hieraan kon dit jaar niet in alle gevallen worden voldaan. Er zijn dan ook concessies gedaan… Lees verder →

 • China

  Soja toegestaan als stikstofbindend gewas

  Soja is vanaf 2017 toegevoegd aan de lijst met stikstofbindende gewassen die mogen worden ingezet  voor de invulling van de vergroeningseis ‘ecologisch aandachtsgebied’. Het bemesten van het gewas met stikstofmeststoffen is hierbij niet toegestaan. Dit geldt ook voor dierlijke mest en overige organische meststoffen. Vergroeningseis Een… Lees verder →

 • Graanoogst halverwege

  De graanoogst is inmiddels halverwege en het verloop wordt gehinderd door regenbuien. Het eerste weekend van augustus kwam de tarweoogst goed op gang met een topdag op de maandag. De eerste wintergerst ontving CZAV op 4 juli, met het overgrote deel later in die week.… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Kwaliteit graan lijdt onder oogstverloop

  Wisselvallige weersomstandigheden bedreigen de graankwaliteit. Er worden lagere hectolitergewichten en valgetallen gemeten. Partijen met hectolitergewichten onder de 72 kg/hl krijgen in de voermarkt te maken met een korting. Tarweoogst 2014 De tarweoogst 2014 startte half juli vroeg, verliep voorspoedig en leverde een prima kwaliteit. De… Lees verder →

 • Brancheorganisatie Akkerbouw opgericht

  De brancheorganisatie Akkerbouw is formeel opgericht en er is een eerste bestuur benoemd. Hiermee is de wens van de totale ketens om intensief samen te werken in een brancheorganisatie (BO) vervuld. Hogere eisen Het gezamenlijke akkerbouwbedrijfsleven (uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking) ziet deze samenwerking als… Lees verder →