Steekwoord archief: daling

 • Mengvoederafzet in 2018 krimpt licht

  De mengvoederafzet in Nederland is in 2018 licht gekrompen. Verwacht wordt dat deze dalende lijn zich in 2019 voortzet. Dat meldt Nevedi. Een dalende afzet voor rundvee- en varkensvoeders, de twee grootste categorieën landbouwhuisdieren. De afzet van pluimveevoer steeg licht. Dat is samengevat de Nederlandse… Lees verder →

 • Inkomen land- en tuinbouw sterk gedaald

  Het gemiddelde inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouwbedrijven in 2018 wordt geraamd op ongeveer 42.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid. Dat is een daling van bijna 30.000 euro ten opzichte van 2017. Daarnaast komt het inkomen lager uit dan het meerjarig gemiddeld inkomen van… Lees verder →

 • droogte

  Minder overslag agribulk in haven Rotterdam

  In de haven van Rotterdam is in de eerste drie kwartalen minder agribulk overgeslagen dan vorig jaar. Dat meldt het Havenbedrijf Rotterdam. Met een daling van 18% ligt de overslag van agribulk duidelijk onder het niveau van 2017. Dit komt onder andere door minder aanvoer… Lees verder →

 • Opnieuw lichte daling Agro Vertrouwensindex

  De Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal 2018 is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor de vierde keer op rij dat de index daalt. Opengrondstuinbouwers hebben met een index van 26 punten momenteel het meeste vertrouwen in hun onderneming,… Lees verder →

 • Lichte daling Agro Vertrouwensindex

  De Agro Vertrouwensindex kent ook over het vierde kwartaal van 2017 een lichte daling. Ondanks de aanhoudende afname, is de absolute daling van het vertrouwen beperkt ten opzichte van begin 2017: -2 punten. Vooral melkveehouders hebben minder vertrouwen in hun onderneming (-9 punten). Ook het… Lees verder →

 • AMR

  Dalende lijn antibioticagebruik diersectoren zet door

  Niet alleen in de varkenshouderij blijft het gebruik van antibiotica dalen. Vrijwel alle sectoren slaagden er vorig jaar in om het gebruik van antibiotica ten opzichte van 2015 verder terug te dringen. Dat maakt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) bekend in het rapport ‘Het gebruik van… Lees verder →

 • EMB

  Rabobank verwacht verdere daling melkprijs

  De Rabobank verwacht voor de komende maanden een verdere daling van de melkprijs. Begin 2015 was er een opleving in de melkprijs, in het tweede kwartaal zakte de melkprijs verder dan vooraf gedacht. Volgens de Rabobank zet deze daling zich het komende kwartaal verder door.… Lees verder →

 • Grondstofprijzen in 2013 nog steeds hoog

  De gemiddelde grondstofprijzen blijven in 2013 ondanks een daling relatief hoog. De vraag, met name in Europa, neemt verder af. Dit blijkt uit de Global Sector Outlook van kredietverzekeraar Euler Hermes. Daling agrarische grondstoffen Wanneer de klimaatomstandigheden tijdens de komende oogsten gunstig blijven, dalen de… Lees verder →

 • Agrarische werkgelegenheid daalt

  De agrarische werkgelegenheid is gedaald met 3,5 procent. Dat blijkt uit de werkgelegenheidsenquête die door Prosu Databased Marketing is uitgevoerd. In 2011 waren er 228.640 werkzame personen binnen de agrarische sector. In 2012 zijn dit er 220.620. De werkgelegenheid in de agrarische sector daalt. Dit… Lees verder →