Steekwoord archief: De Heus

 • De Heus introduceert nieuwe voedingsstrategie en voerlijn

  De genetische groeipotentie van vleesvarkens is de laatste jaren toegenomen. Toch stagneert de feitelijke groei van vleesvarkens in Nederland al jaren, stelt De Heus. De voerleverancier heeft daarom onderzoek gedaan teneinde de genetische groeipotentie beter te benutten. De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in… Lees verder →

 • Aalt Dijkhuizen benoemd tot lid RvC De Heus

  Aalt Dijkhuizen treedt per 1 januari toe tot de Raad van Commissarissen van De Heus Animal Nutrition. Dijkhuizen Sinds 2002 is Aalt Dijkhuizen bestuursvoorzitter van Wageningen UR. Onder zijn leiding is Wageningen UR uitgegroeid tot één van de internationaal meest gerenommeerde kennisinstellingen binnen de food &… Lees verder →

 • premix De Heus

  De Heus Rusland opent prestarter fabriek

  De Heus Rusland opent in Lakinsk, Rusland, een speciale biggenprestarter-fabriek. De fabriek is tijdens de VIV Russia officieel geopend. Pluimvee premixen De nieuw geopende fabriek van De Heus in Lakinsk is op dezelfde locatie gevestigd als de premixfabriek Де Хёс van Koudijs MKorma. Deze premixfabrikant… Lees verder →

 • Betere resultaten met naaldloos toedienen ijzer

  Uit vervolgonderzoek van De Heus naar naaldloos toedienen van ijzer bij biggen, blijkt dat het van cruciaal belang is om de apparatuur bij naaldloos injecteren goed af te stellen. Wanneer alle apparatuur juist is afgesteld, wordt bij naaldloze toediening van ijzer in deze onderzoeken een… Lees verder →

 • De Heus neemt Romagnoli over

  Koninklijke De Heus de overeenkomst getekend voor de acquisitie van het Braziliaanse Romagnoli. Met deze stap geeft De Heus vorm aan haar ambitie om een toonaangevende positie op te bouwen op Braziliaanse markt van diervoeders. De oprichter van het Bedrijf, Crésio Victor Romagnoli, blijft nauw… Lees verder →

 • mestbewerking

  Voerindustrie werkt aan fonds mestverwerking

  De Nederlandse voerindustrie, met als initiatiefnemers Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix, onderschrijven samen met de land- en tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank het grote belang van het welslagen van mestverwerking in Nederland. De genoemde partijen hebben besloten concrete initiatieven van ondernemers te ondersteunen met kennis… Lees verder →

 • Eerste voer De Heus uit nieuwe locatie

  Eind vorig jaar heeft De Heus de productielocatie van Agrifirm in Maasbracht overgenomen. Sindsdien is er fors geïnvesteerd om deze locatie aan te passen aan de eisen die De Heus aan de productielocaties stelt. Eerste voer Onder het toeziend oog van pluimveespecialist Dennis Tros werd… Lees verder →

 • Diervoederindustrie kan geuremissienorm per uur krijgen

  Het bevoegd gezag kan aan een diervoederbedrijf indien er sprake is van cumulatie in een vergunning individuele normen opleggen, zoals een maximale geuremissie per uur. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Vergunning Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 17… Lees verder →

 • De Heus Voeders passeert grens van 2 miljoen ton in Nederland

  De Heus Voeders heeft een unieke barrière doorbroken. Tijdens de voerproductie op 21 december passeerde de producent de grens van 2.000.000 ton diervoeders in Nederland op jaarbasis. Dit gebeurde voor de eerste keer in de meer dan 100‐jarige geschiedenis van De Heus. Vertrouwen “Klantenbehoeften staan… Lees verder →

 • Doelgericht biggen voeren

  Optimaal voeren valt in de praktijk niet altijd mee. Met GPS-biggen, de nieuwe online rekenmodule van De Heus, kan op basis van de werkelijke voeropname worden berekend hoe er gevoerd moet worden om de doelstelling te bereiken en het rendement te verhogen. Individuele situatie als… Lees verder →