Steekwoord archief: De Marke

  • Vet in rantsoen op De Marke werkt methaanemissie verlagend

    Binnen de projecten Koeien & Kansen en Integraal Aanpakken werken melkveehouders aan het verlagen methaanemissie op hun bedrijf. Het Agro Innovatiecentrum De Marke is deelnemer aan beide projecten. Door meer te sturen op de kwaliteit van de geoogste voedermiddelen en de rantsoensamenstelling wordt gestuurd op… Lees verder →