Steekwoord archief: derogatie

 • fosfaatplanner

  Boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie

  Europese lidstaten hebben maandag 22 juni tijdens het Nitraatcomité ingestemd met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Boeren kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Dat schrijft minister Carola Schouten maandag 22 juni in een brief aan de Tweede Kamer. Minister… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Europese Commissie positief over derogatie

  Nederland komt in aanmerking voor de derogatie. Dit betekent dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan op basis van de standaardregels is toegestaan. Dit positief advies is woensdag door het Nitraat comité aan de Europese Commissie gegeven. Naar verwachting zal de Europese Commissie het… Lees verder →

 • ‘Veehouders belonen voor fosfaatreductie voerspoor’

  Investeringen die via het voerspoor zijn gedaan moeten beloond worden voor veehouders die via efficiënte fosfaatproductie aantonen dat er ruimte is voor hun dieren. Dat stelt Nevedi. De Europese Commissie is onlangs akkoord gegaan met de invoering van fosfaatrechten in de Nederlandse melkveehouderij. Het besluit… Lees verder →

 • voermaatregel

  Minister Kamp waarschuwt voor onverantwoorde groei melkveestapel

  Melkveehouders moeten hun veestapel de komende maanden niet meer laten groeien omdat zij anders de bijzondere uitzonderingspositie van Nederlandse boeren in Europa, de zogeheten derogatie, alsnog dreigen te verliezen. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Verlies derogatie kost varkenshouder 5.000 euro per jaar

  Op korte termijn leidt een eventueel verlies van derogatie tot een inkomensdaling in de varkenshouderij van gemiddeld ruim 5.000 euro per jaar. Op middellange termijn dalen de mestafzetkosten waardoor de inkomensdaling bij het verlies van derogatie nog 4.200 euro per jaar bedraagt. Dit blijkt uit… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Staat in hoger beroep tegen uitspraak fosfaatreductieregeling

  De Staat gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter waarmee onlangs een beperkt aantal boerenbedrijven is uitgezonderd van de fosfaatreductieregeling. Voor alle andere melkveebedrijven blijft de fosfaatreductieregeling onverkort van toepassing. Dit schrijft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) in een brief aan… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Deze zomer meer duidelijk over invulling Nitraatrichtlijn

  Momenteel werkt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan een concreet pakket van maatregelen voor de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het streven van de staatssecretaris is dat er nog voor de zomer duidelijkheid is over deze invulling, meldt AgriHolland. Op dit moment… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Derogatie 2017 onder voorbehoud behouden

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft met de Europese Commissie de gesprekken afgerond over het maatregelenpakket waarmee de productie van fosfaat uit dierlijke mest moet worden gereduceerd. Uitkomst van het overleg is dat Nederlandse veehouders hun bijzondere uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, in 2017… Lees verder →

 • Biologische boeren starten actie ‘Red de biokoe’

  1

  De biologische sector is de actie ‘Red de biokoe’ gestart, om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de biologische koeien bij het bereikte fosfaatakkoord. “Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te… Lees verder →

 • Nevedi neemt verantwoordelijkheid aanpak behoud derogatie

  Na intensief overleg afgelopen weken is een akkoord bereikt over fosfaatreductie in de melkveehouderij. Het doel is behoud van de derogatie in 2017. Er moet in 2017 minimaal 6,6 miljoen kilogram fosfaatreductie worden gerealiseerd door de veehouderij. Als belangrijke partner voor de melkveehouder in de keten… Lees verder →