Steekwoord archief: diervoederketen

  • Producenten, leveranciers en gebruikers van diervoederketen verenigd

    Federatie Nederlandse Diervoederketen opgericht

    De diervoederketen heeft zich verenigd in de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND). De FND is opgericht als overlegplatform van alle organisaties in de Nederlandse diervoederketen. Daarnaast zal onder verantwoordelijkheid van de FND een aantal gezamenlijke programma’s worden uitgevoerd. Kernactiviteiten De FND houdt zich onder meer bezig… Lees verder →

  • Workshop insecten als diervoedergrondstof hoopgevend

    Deelnemers van de workshop georganiseerd door Wageningen UR over het gebruik van insecten als diervoedergrondstof zijn vrijwel unaniem van mening dat het haalbaar is om insecten op grote schaal te gaan gebruiken als diervoedergrondstof. Workshop Voornaamste doel van deze bijeenkomst was het identificeren van kansen… Lees verder →