Steekwoord archief: dioxine

 • GMP+: nieuwe voorwaarden laboratoria

  Per 1 januari 2019 wijzigen de voorwaarden voor laboratoria die analyses uitvoeren voor GMP+ gecertificeerde bedrijven. Vanaf die datum mogen de analyses op de contaminanten Aflatoxine B1, dioxine en dioxine-achtige PCB’s, zware metalen, pesticiden en antibiotica, uitsluitend uitgevoerd worden door GMP+ International geregistreerde laboratoria. Mening… Lees verder →

 • Nevedi: extra controle NVWA onnodig

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat diervoerbedrijven preciezer controleren op de juiste etikettering van producten, risico’s van kruisbesmetting en dioxinemonitoring. Dit stelt de NVWA in reactie op een Europese inspectiemissie van de Food and Veterinary Office, die gericht was op het gebruik van vetten… Lees verder →

 • Belgische premixen verontreinigd

  Het FAVV heeft bij een Belgische premixfabrikant een ernstige overschrijding van de dioxinenorm kunnen aantonen in een voormengsel bestemd voor de productie van diervoeder. De premixen overschreden 40 maal de Europese norm van 1 picogram per gram. China Het onderzoek dat samen met de fabrikant… Lees verder →

 • Maatregelen voorkomen dioxinebesmetting diervoeders

  Tijdens het Permanent Comité voor de voedselveiligheid van 21 oktober hebben de experts van de lidstaten van de Europese Unie het voorstel goedgekeurd van de Europese Commissie tot versterking van de preventieve maatregelen tegen dioxine in diervoeders. Deze gemeenschappelijke maatregelen zijn het gevolg van terugkerende… Lees verder →

 • Bleker ziet geen heil in positieflijst

  Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) ziet er geen heil in om een positieflijst voor veevoer in te voeren om op die manier de risico’s van dioxinebesmetting van veevoer te verkleinen. Lees verder →

 • versleping

  Dioxine altijd melden

  Producenten van diervoeders of voedingsmiddelen en laboratoria in Duitsland moeten het direct melden als ze dioxine detecteren. Ook als de verontreiniging binnen de norm blijft. Lees verder →

 • Aanpassingen GMP+ FSA scheme door dioxine-incident

  Op basis van een evaluatie van het recente dioxine-incident is besloten om het GMP+ FSA scheme aan te passen. Dit betekent een uitbreiding van de lijst van verboden producten, nieuwe monitoringseisen en etiketteringseisen om de status van partijen vet en olie te verduidelijken. Lees verder →