Steekwoord archief: DLO

 • Minister Kamp ontvangt Biobased onderzoeksagenda

  Henk Kamp, minister van Economische Zaken heeft de nieuwe onderzoeksagenda van de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Enonomy (KI BBE) ontvangen. Kamp heeft de nieuwe onderzoeksagenda ontvangen uit handen van de boegbeelden van Topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie. De agenda beschrijft de wijze… Lees verder →

 • Indienen projectidee Agri&Food kan weer

  Bedrijven kunnen weer projectideeën voor toegepast onderzoek indienen bij TKI Agri&Food. Het moet gaan om ideeën voor projecten die samen met TNO en/of een DLO-instituut vanaf 2016 kunnen worden uitgevoerd binnen een publiek-private samenwerking. De Topsector Agri&Food heeft hiervoor 10 miljoen euro beschikbaar. In een projectidee… Lees verder →

 • Innovatievouchers voor agrifood-ondernemers

  MKB-ondernemers uit de agrifoodsector kunnen, net als vorig jaar, gebruikmaken van innovatievouchers. Met de vouchers kunnen de ondernemers antwoord krijgen op kleine kennisvragen. Daarbij hoeven ze, onder bepaalde voorwaarden, slechts de helft van de onderzoekskosten te betalen. De vouchers zijn in te zetten bij de… Lees verder →

 • Groot deel PPS-projecten gestart

  Van de 48 door de Topsector gehonoreerde projecten met Publiek Private Samenwerking (PPS) zijn er tot en met vorige week 36 gestart. Ze bestrijken een brede range aan onderwerpen: van verduurzaming van voedselverwerking tot duurzame melkveehouderij en bioraffinage. De overige twaalf projecten zitten in de… Lees verder →

 • Wageningen UR haalt goed resultaat

  Wageningen UR heeft een goed jaar achter de rug, meldde Aalt Dijkhuizen tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de raad van bestuur op 7 januari. Zowel de universiteit als DLO haalden in 2012 een positief resultaat. Vooruitzichten Ook de vooruitzichten voor 2013 zijn goed, meldde Dijkhuizen. De… Lees verder →

 • Ruim 1.500 bedrijven steken 319 miljoen in onderzoek

  Ruim 1500 bedrijven gaan samen met onderzoeksinstellingen als NWO, DLO, TNO en universiteiten onderzoeken doen in de topsectoren. De bedrijven trekken voor die onderzoeken 319 miljoen euro uit. Op de inleg van de bedrijven legt het kabinet 83 miljoen euro bij. Fundamenteel onderzoek Dit schrijft… Lees verder →

 • stabilisatie

  Agrifoodsector investeert in kennis en innovatie

  Bedrijven uit de agrifoodsector en het ministerie van Economische Zaken (EZ) investeren volgend jaar samen in totaal bijna 40 miljoen euro in publiek-private samenwerkingsverbanden met DLO en TNO. Daarnaast wordt via de TKI-toeslag 1,7 miljoen euro geïnvesteerd in kennis en innovatie. De samenwerkingsverbanden komen voort… Lees verder →

 • STW honoreert vijf Wageningse eiwitprojecten

  1

  Technologiestichting STW honoreert vijf onderzoeksprojecten van Wageningen UR. In totaal wordt een budget van drie miljoen euro toegekend aan het wetenschappelijk en toepassingsgericht onderzoeksprogramma Eiwitinnovatie. Bij de projecten zijn veertien bedrijven betrokken, die ruim tien procent van de kosten van het onderzoeksprogramma voor hun rekening… Lees verder →

 • Wageningen UR Livestock Research mogelijk naar Wageningen

  De Animal Sciences Group wil mogelijk het veehouderij-onderzoek concentreren in Wageningen. Als gevolg moet Wageningen UR Livestock Research verhuizen van Lelystad naar Wageningen. Plan De verhuizing staat vermeld in het strategisch plan van ASG, maar er is nog geen besluit over genomen. Volgens plan blijven… Lees verder →

 • Veel belangstelling voor eerste call Topsector Agri&Food

  Het bedrijfsleven heeft met 212 ingediende voorstellen veel belangstelling getoond voor de eerste call voor publiek-private samenwerking binnen de Topsector Agri&Food. Daarmee werd het beschikbare budget (10 miljoen euro) zeven maal overschreden. Inmiddels zijn de 80 meest veelbelovende initiatieven uitgenodigd om hun voorstel verder uit… Lees verder →