Steekwoord archief: drogestof

 • Gemiddelde kwaliteit snijmaiskuilen 2022 valt licht tegen

  De uitslagen van de maiskuilen van dit jaar laten, zoals verwacht, een hoog drogestofgehalte en een lager zetmeelgehalte zien. Hierdoor valt de gemiddelde kwaliteit van maiskuilen dit jaar wat tegen in vergelijking met afgelopen jaren. Dat meldt Eurofins Agro. Drogestofgehalte De droge omstandigheden en snelle… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  ‘Voorjaarskuilen tonen uitdaging in conservering’

  De uitslagen van meer dan 1000 kuilen laten het wisselvallige weer goed zien. Naast het drogestofgehalte is ook het eiwitgehalte van de eerste kuil wat achtergebleven. Dat meldt Eurofins Agro. De grootste piek, ca. duizend kuilen in week 19, viel precies tussen de buien door.… Lees verder →

 • Zomerkuilen 2020 eiwitrijker, maar broeigevoelig

  De zomerkuilen van 2020 zijn droog met een drogestofgehalte van ruim 50%. De broei-index scoort een historisch hoge 40%. Dat meldt Eurofins Agro. Het gras bevat relatief veel suiker met een gemiddelde van 90 gram/kg droge stof. Het eiwitgehalte, 171 gram/kg droge stof is gemiddeld… Lees verder →

 • De fusie maakt Barentz sterk op het gebied van dierlijke eiwitten

  Varentje Azolla te gebruiken als veevoer

  Promovendus Paul Brouwer van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar het drijvend varentje Azolla (kroosvaren) als potentieel duurzaam gewas voor de productie van voedsel, brandstoffen of materialen. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat Azolla prima geschikt is als veevoer en als grondstof voor biodiesel… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Water bij drijfmest levert meer ruw eiwit in gras op

  Door drijfmest te verdunnen met water (1:1) stijgt zowel de droge stofopbrengst als het gehalte aan ruw eiwit in de drogestof. Dat blijkt uit bemestingsonderzoek van Agrifirm op PPO Vredepeel. Met het toevoegen van water aan mest kan op eenvoudige wijze een hogere stikstofbenutting gerealiseerd… Lees verder →

 • Voorjaarskuilen: VEM-record en fosfor-efficiënt

  De voorjaarskuilen van 2016 hebben met 959 VEM de hoogste gemiddelde voederwaarde ooit. Met een ruw eiwitgehalte (RE) van gemiddeld 168 gram zijn de kuilen mooi in balans. De relatief droge kuilen met hoge verteerbaarheid melken dan ook goed. Met een hoge fosforverteerbaarheid zijn de… Lees verder →

 • voermaatregel

  De Heus berekent benodigde ruwvoer

  De Heus heeft een programma ontwikkeld waarmee kan worden berekend of een boer voldoende ruwvoer voor de winter beschikbaar heeft. Het programma houdt rekening met de samenstelling van de van de veestapel en de wensen met betrekking tot de te gebruiken ruwvoeders. Er wordt berekend… Lees verder →

 • Afzet vochtrijke diervoeders stabiliseert

  Vorig jaar zijn in Nederland ruim 5,4 miljoen ton vochtrijke veevoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op het niveau van 2012 en 2013. Dit niveau ligt nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde van de jaren 2006 tot 2009. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt… Lees verder →

 • afbouw van derogatie betekent volgens LTO Nederland het einde van kringlooplandbouw

  Onderzoeksduur gewasmonsters gehalveerd

  De analyse van gewasmonsters ten behoeve van de bemesting gaat bij BLGG dit jaar aanzienlijk sneller dan voorgaande jaren. De gemiddelde onderzoekduur is teruggebracht naar 4 werkdagen, tegen 8 in het vorige seizoen. Tegelijkertijd groeit de belangstelling voor gewasanalyse – en dan met name de… Lees verder →

 • Drogestofgehalte vochtrijke voeders toegenomen

  Vorig jaar is in Nederland 5,3 miljoen ton aan vochtrijke diervoeders geleverd. De afzet is gestabiliseerd op een niveau dat nog steeds ruim boven het meerjarige gemiddelde ligt van de jaren 2006 tot 2009. De teruggang in afzet (100.000 ton product) werd ruimschoots gecompenseerd door… Lees verder →