Steekwoord archief: droogte

 • Grote opbrengstverschillen sojaoogst

  Door de gunstige weersomstandigheden is soja vanaf half september over het algemeen onder droge omstandigheden geoogst met gemiddeld 16,1% vocht. Dat meldt Agrifirm. De opbrengstverschillen zijn door de extreme droogte echter fors, zeker doordat meer dan de helft van het areaal op zandgrond lag. Toch viel de gemiddelde opbrengst in… Lees verder →

 • ForFarmers verwacht lager bedrijfsresultaat in 2018

  Door de hogere aanvoerkosten als gevolg van lage waterstanden in 2018 en het integreren van vier overgenomen bedrijven, verwacht ForFarmers dat het bedrijfsresultaat (Ebitda) in vergelijking met 2017 een geringe daling zal vertonen. In de operationele voortgangsrapportage over het derde kwartaal werd al aangegeven dat… Lees verder →

 • droogte

  Tijdelijke maatregelen GMP+ vanwege lage waterstanden

  Om te voorkomen dat als gevolg van de lage waterstand in Noordwest-Europa voor GMP+ FSA deelnemers een tijdelijk tekort aan voldoende GMP+ geborgde opslag en transportcapaciteit ontstaat, heeft GMP+ International een aantal tijdelijke maatregelen afgekondigd.    Om voldoende geschikte opslag en wegtransportcapaciteit te creëren, waarmee… Lees verder →

 • EU betaalt eerder vanwege droogte

  De droogte van juli en augustus heeft grote gevolgen gehad voor de Europese graan- en voerproductie, stelt EU-commissaris Phil Hogan vast. In het licht daarvan heeft de Commissie besloten over te gaan op vervroegde betaling van de GLB-gelden aan die landen die daarom hebben verzocht. … Lees verder →

 • schouten

  Schouten: boeren mogen veevoergewassen inzaaien

  1

  Boeren mogen de komende weken benutten om alsnog veevoergewassen in te zaaien, zonder dat ze daarmee gevaar lopen hun vergroeningssubsidie mis te lopen. Minister Carola Schouten (LNV) heeft  overeenstemming bereikt met Eurocommissaris Phil Hogan over een overgangsregeling. Minister Schouten: “Ik begrijp de situatie van de… Lees verder →

 • droogte

  Aanhoudende droogte: extra aandacht voor verzilting

  De droogte en het watertekort in Nederland duren voort en genomen maatregelen blijven dan ook van kracht, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Extra aandacht is er voor verzilting. Scheepvaart De wateraanvoer van de rivieren blijft laag en het neerslagtekort blijft groot. De afvoer… Lees verder →

 • EMB

  EMB: impact droogte op melkveesector groot

  De European Milk Board (EMB) waarschuwt dat de aanhoudende droogte in Europa een enorm negatief effect zal hebben op de melkveehouderij. “Melkveehouders in heel Europa hebben het moeilijk, zeker omdat er door de recente crisis nog geen reserves zijn opgebouwd om nieuwe tegenslagen op te… Lees verder →