Steekwoord archief: Europees Parlement

 • Wojciechowski nieuwe Eurocommissaris voor Landbouw

  Het Europees Parlement heeft de kandidatuur van de beoogd Eurocommissaris voor Landbouw, Janusz Wojciechowski, dinsdagmiddag 8 oktober goedgekeurd. Dat meldt VVD-Europarlementariër Jan Huitema. Tijdens zijn herkansing, een tweede hoorzitting waarin hij opnieuw vragen beantwoordde van Europarlementariërs van de Landbouw- en Milieucommissies, maakte Wojciechowski een betere… Lees verder →

 • trade agreement

  EU onderzoekt toelating insecteneiwitten in pluimveevoeders

  De Europese Commissie onderzoekt een mogelijke uitbreiding van de toelating van verwerkt insecteneiwit als voeder voor andere voedselproducerende dieren zoals pluimvee. Dat laat Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis van Gezondheid en Voedselveiligheid weten in antwoord op vragen van het Europees Parlement.      Volgens Andriukaitis is de… Lees verder →

 • trade agreement

  Europees Parlement werkt aan onafhankelijk eiwittenplan

  Het Europees Parlement wil met een ontwerpresolutie de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten in de Europese Unie een nieuwe boost geven. Gelijktijdig met de resolutie wil het een aanzet geven tot een concrete uitwerking. Dat meldt het Vlaams Infocentrum Land- en tuinbouw. Via het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  ‘Europese aanpak mestoverschot kleine doorbraak’

  Als het aan het Europees Parlement ligt wordt er binnen de nieuwe meststoffenverordening meer ruimte gecreëerd voor meststoffen die zijn vervaardigd uit gerecyclede organische bronnen zoals dierlijke mest en afvalstromen. VVD-Europarlementariër Jan Huitema was namens de landbouwcommissie rapporteur op dit dossier. Hij pleitte ervoor om… Lees verder →

 • trade agreement

  Plan mestoverschot krijgt bijval in Europees Parlement

  De landbouwcommissie en de milieucommissie in het Europees Parlement hebben ingestemd met de oproep van VVD-Europarlementariër Jan Huitema, om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers. Momenteel wordt het gebruik van meststoffen uit dierlijke mest, als een vervanger voor… Lees verder →

 • EP tegen nieuwe toelating voor genmais

  Het Europees Parlement is tegen de plannen van de Europese Commissie om de invoer goed te keuren van voedingsmiddelen en diervoeders die genetisch gemodificeerde mais – of een afgeleid product daarvan – bevatten die resistent is tegen herbiciden en ongedierte. Het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Europese… Lees verder →

 • waste framework

  EP: ‘Voer uitgesloten van afvalwetgeving’

  Het Europees Parlement heeft tijdens de stemming over amendementen in relatie tot het Waste Framework Directive besloten het voorstel van de Europese Commissie om voer ervan uit te sluiten, in tact te laten. Voerwetgeving De amendementen op het Waste Framework Directive is onderdeel van het… Lees verder →

 • Europees Parlement wil verbod preventief gebruik antibiotica

  Om de groeiende resistentie van bacteriën tegen veel gebruikte antibiotica te bestrijden moet het gebruik van bestaande antimicrobiële medicijnen worden beperkt en moeten nieuwe soorten worden ontwikkeld, aldus het Europees Parlement. Tijdens een stemming over het herzien van een wet over diergeneesmiddelen pleitte een meerderheid… Lees verder →

 • Geen importverbod ggo’s

  Lidstaten van de Europese Unie mogen geen beperkingen of verboden uitvaardigen tegen verkoop en gebruik van in de Europese Unie toegelaten genetisch gemodificeerde voeding voor mens en dier. Dat heeft het Europees Parlement bekendgemaakt. Een conceptwet die importverboden per lidstaat mogelijk zou maken, is verworpen… Lees verder →

 • Weren ggo’s in Europa mogelijk

  Het Europees Parlement heeft  ingestemd met een opt-out mogelijkheid voor landen op het gebied van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s). EU-landen mogen volgens de nieuwe wetgeving de teelten van genetisch gemodificeerde gewassen weren, ook als deze op Europees niveau zijn toegelaten. De nieuwe wetgeving gaat in… Lees verder →