Steekwoord archief: Europese Commissie

 • Europese toestemming gebruik Calsporin uitgebreid

  De Europese commissie heeft onlangs het gebruik van het probioticum Calsporin (Bacillus subtilis C-3102, No. 4b1820 – gut flora stabilizer) toegelaten voor zeugen, zogende biggen en honden. Deze nieuwe registraties volgen op de toelating van Calsporin voor gebruik in gespeende biggen (<35 kg), vleeskuikens, leghennen,… Lees verder →

 • Formaldehyde als voeradditief verboden

  1

  Het gebruik van formaldehyde in voeders wordt verboden in de Europese Unie. De meerderheid van de lidstaten heeft voor een verbod gestemd. De voordelen van het middel wegen niet op tegen de gezondheidsrisico’s voor gebruikers/verwerkers van het middel. Het middel zou kankerverwekkend zijn. Dit heeft… Lees verder →

 • trade agreement

  Europa verder in actie tegen antimicrobiële resistentie

  De Europese Commissie komt met een nieuw actieplan tegen antimicrobiële resistentie. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. Onlangs werd al bekend dat het antibioticagebruik in de Nederlandse diersectoren in 2016 bleef dalen. Het Vlaamse Amcra maakte bekend dat het gebruik van antibiotica bij… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Deze zomer meer duidelijk over invulling Nitraatrichtlijn

  Momenteel werkt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan een concreet pakket van maatregelen voor de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het streven van de staatssecretaris is dat er nog voor de zomer duidelijkheid is over deze invulling, meldt AgriHolland. Op dit moment… Lees verder →

 • EP tegen nieuwe toelating voor genmais

  Het Europees Parlement is tegen de plannen van de Europese Commissie om de invoer goed te keuren van voedingsmiddelen en diervoeders die genetisch gemodificeerde mais – of een afgeleid product daarvan – bevatten die resistent is tegen herbiciden en ongedierte. Het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Europese… Lees verder →

 • Extra toezicht op invoer Braziliaans vlees

  Het Voedselagentschap (FAVV) verscherpt de controle op de invoer van vlees uit Brazilië. Dat meldt het Vlaams Infocentrum land- en tuinbouw. De maatregel is genomen nadat eerder deze week bleek dat er in het land een onderzoek loopt naar fraude met bedorven vlees door enkele… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Derogatie 2017 onder voorbehoud behouden

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft met de Europese Commissie de gesprekken afgerond over het maatregelenpakket waarmee de productie van fosfaat uit dierlijke mest moet worden gereduceerd. Uitkomst van het overleg is dat Nederlandse veehouders hun bijzondere uitzonderingspositie, de zogeheten derogatie, in 2017… Lees verder →

 • mais

  Nieuwe varianten GMO-mais toegelaten

  De Europese Commissie heeft  toelating verleend voor producten bedoeld voor humane voeding en diervoeders die genetisch gemodificeerde mais bevatten. Het gaat om 11 maissoorten. Aan het besluit tot de toelating is een uitgebreid onderzoek voorafgegaan, inclusief een wetenschappelijke beoordeling van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA.… Lees verder →

 • Nieuwe classificatie zinkchelaat

  De Europese Commissie heeft het gebruik van zink als voederadditief goedgekeurd voor een periode van 10 jaar. Wel zijn er een veranderingen ten opzichte van de vorige autorisatie. Het grootste verschil is de introductie van een nieuwe classificatie van zinkchelaat, genaamd: zinkchelaat van eiwithydrolysaten. TREAC… Lees verder →

 • Doorbraak in discussie kwekers- en octrooirecht

  De Europese Commissie wil via een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn helderheid en rechtszekerheid bieden over het patenteren van natuurlijke eigenschappen op groenten en andere planten. Dat heeft Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) gezegd op het door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) georganiseerde symposium ‘Finding the Balance’.… Lees verder →