Steekwoord archief: fosfaat

 • Koeien krijgen te veel fosfor binnen.

  Koeien krijgen teveel aan fosfor

  In de praktijk krijgen melkkoeien vaak te veel fosfor. Na het afkalven is het mogelijk om 30% onder de CVB-aanbeveling (2005) voor het fosforgehalte in het voer te voeren. De koe vertoont dan wel een negatieve fosforbalans, maar er zijn geen tekenen van gezondheidsproblemen en… Lees verder →

 • Zelfvoorzieningsgraad veevoer en mestafzet voor Nederlandse varkenshouderij

  Voer-mestkringloop fosfaat bij varkens ongeveer gesloten

  In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Boekhoudkundig gezien is de voer-mestkringloop voor fosfaat ongeveer gesloten. Diervoer van eigen bodem De Nederlandse landbouwgrond levert circa 70%… Lees verder →

 • Stikstofuitscheiding veestapel ruim onder stikstofplafond

  1

  De stikstofuitscheiding in de mest van koeien, varkens, kippen en ander vee kwam in 2021 uit op 473,7 miljoen kilogram. Dat is 30,7 miljoen kilogram onder het vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram. Dat meldt het CBS. Het is het vierde achtereenvolgende jaar dat de stikstofuitscheiding… Lees verder →

 • Minder stikstof en fosfor in voer voor melkvee

  Het stikstofgehalte van mengvoer is vergeleken met 2015, het jaar waarin het melkquotum werd afgeschaft, met ruim 8% gedaald tot 28,1 gram stikstof per kilogram. Het stikstofgehalte van kuilgras nam tegelijkertijd met 7% toe tot 29,1 gram per kilogram droge stof. Dat meldt het CBS… Lees verder →

 • Fosfaatproductie dierlijke mest opnieuw lager

  De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers. Ook de stikstofuitscheiding is… Lees verder →

 • Rundveehouderij doelmatiger met stikstof en fosfor

  Er zit steeds minder fosfor en stikstof in rundveemest en er zitten ook steeds minder van deze mineralen in het voer. Toch is er ongeveer net zoveel vlees en melk geproduceerd. Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS. De rundveehouderij is in staat… Lees verder →

 • Controles I&R-systeem door NVWA voortgezet

  De komende periode zal de NVWA de controles bij de bedrijven waarbij in het Identificatie en Registratie-systeem (I&R) onverklaarbaar hoge aantallen meerlingen zijn geregistreerd voortzetten. Ook op afvoer van verdachte dieren (bij export, het slachthuis of andere verplaatsingen) wordt gecontroleerd. Verder zijn databestanden van derden… Lees verder →