Steekwoord archief: fosfor

 • Gesprek over verlaging fosfor in voer

  Sectorpartijen, waaronder LTO, zijn in overleg met de overkoepelende organisatie van voerleveranciers Nevedi, om te kijken naar een mogelijk verdere verlaging van het fosfor via het voerspoor. Wat beleidsadviseur Wiebren van Stralen van LTO betreft, is ook met een verlaging van het gebruik van bijproducten… Lees verder →

 • dairy data

  Meer melk bij stabiele stikstof- en fosforbenutting

  In 2015 is op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf de benutting van stikstof en fosfor van het vee niet veel veranderd ten opzichte van 2014. De melkproductie nam wel met ruim 200 kilogram per koe toe. Stikstofbenutting iets hoger Het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf benutte… Lees verder →

 • Nieuwe kengetallen voor efficiënte fosfaatbenutting

  In de slag om fosfaat op melkveebedrijven efficiënter te kunnen aanwenden, introduceert Eurofins Agro vanaf dit seizoen twee nieuwe kengetallen op de verslagen van graskuilanalyses: ‘fosfor beschikbaar’ en de ‘fosfor index’. Hiermee kunnen melkveehouders sturen op een betere benutting van fosfor in het rantsoen. Eurofins… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Lagere gehaltes fosfaat in beginvoorraden ruwvoer

  De fosforgehaltes in de ruwvoervoorraden eind 2015 zijn lager dan begin 2015. Door de lagere temperaturen in 2015 heeft het aangelegde ruwvoer een lager fosforgehalte per kVEM dan in 2014. Dit kwam naar voren op een netwerkbijeenkomst van het praktijknetwerk ‘Wijzer met de kringloop’ en… Lees verder →

 • Nieuwe normen fosfor en calcium

  De normen voor de calcium- en fosforbehoefte van groeiende varkens en zeugen zijn door het CVB aangepast. Ook zijn de gestandaardiseerde fosfor verteringscoëfficiënten voor grondstoffen geactualiseerd. Deze aanpassingen maken het mogelijk om fosfor in grondstoffen optimaal te benutten in de varkenshouderij. Een herziening van de… Lees verder →

 • Adisseo

  ‘Verlaging fosfor levert veel geld op’

  Melkveehouders gaan te reactief om met het fosfaatverhaal, stelt specialist melkveehouderij Jaap Gielen van Countus accountants en adviseurs in Zwolle. “Ze wachten af, terwijl met eerder in beweging komen per bedrijf duizenden euro’s zijn te besparen.” Met deze boodschap trekt Countus in november en december… Lees verder →

 • ForFarmers introduceert BEX-voeders

  ForFarmers introduceert het nieuwe assortiment: BEX-voeders. Deze voeders hebben een extra laag fosforgehalte (P), stelt het bedrijf. Volgens ForFarmers kunnen melkveehouders door de aanvoer van P via (kracht)voer te verlagen, hun fosfaatefficiëntie verbeteren. “Berekeningen met Melkefficiënt tonen aan dat melkveehouders, in geval van fosfaatrechten, tot… Lees verder →

 • BEX-voordeel in 2016 door lage fosforgehaltes

  Koeien & Kansen-veehouder Jan Kuks heeft met de voorjaarskuilen van 2015 minder fosfor geoogst dan in 2014. Dit heeft in 2016 waarschijnlijk een gunstig effect op de fosfaatexcretie via BEX. In 2014 waren de fosforgehalten juist hoog. Bijna 1 kg fosfor per kg ds graskuil… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Gehaltes P in ruwvoer niet leidend voor excretie

  De stelling dat een hoger fosforgehalte in kuilgras en vers gras automatisch zorgt voor een hogere fosfaatproductie, klopt niet, meldt BLGG AgroXpertus. De eerste raming van het CBS laat zien dat melkveehouders in Nederland het fosfaatplafond in 2014 niet overschreden hebben. Daar was veel angst… Lees verder →

 • Super-dosering van fytase wetenswaardig

  Super-dosering van fytase om fosfor nog meer beschikbaar te maken voor het dier kan voor de toekomst mogelijk interessant zijn. Ook dient de fosforwaardering in pluimvee te worden gestandaardiseerd. Dat concludeerden diervoedingsexperts tijdens een internationaal symposium over fosfor in varkens- en pluimveevoeding georganiseerd door het… Lees verder →