Steekwoord archief: fosforbenutting

 • EMB

  Betere fosforefficiëntie dankzij nieuw systeem

  De Heus Voeders werkt vanaf heden met het ‘Netto Fosfor Systeem’. Met dit systeem kan een betere inschatting worden gemaakt wat er aan fosfor binnen het rantsoen daadwerkelijk beschikbaar is voor de koe. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op fosforefficiëntie. Het kengetal ‘Netto Fosfor’… Lees verder →

 • dairy data

  Meer melk bij stabiele stikstof- en fosforbenutting

  In 2015 is op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf de benutting van stikstof en fosfor van het vee niet veel veranderd ten opzichte van 2014. De melkproductie nam wel met ruim 200 kilogram per koe toe. Stikstofbenutting iets hoger Het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf benutte… Lees verder →

 • ammoniak

  Verordening minimum P-efficiëntie varkenshouderij vastgesteld

  Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft de verordening ‘PDV Minimum P-efficiëntie varkenshouderij’ vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de SER. De verordening houdt in dat elke varkenshouder moet voldoen aan een minimum-fosforbenutting op zijn bedrijf. De beoogde handhaving verloopt via de IKB-organisaties.… Lees verder →