Steekwoord archief: geuremissie

  • luchtwasser

    POV: Aanscherping emissienormen te snel

    1

    De POV stelt dat de voorgestelde aanscherping van de emissienormen voor comibluchtwassers te fors is. Ook vindt de POV dat de besluitvorming te snel gaat. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, stelt de belangenvereniging. Voorstel Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder… Lees verder →