Steekwoord archief: gezondheid

 • stallen

  ILVO: ‘Wonen nabij stal niet schadelijk voor gezondheid’

  Er is geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven schadelijk is voor de gezondheid. Een groot aandeel van de gezondheidsrisico’s specifiek voor omwonenden is niet aanwezig of er kan geen effect worden aangetoond. Voor een aantal risico’s zijn er maatregelen voorzien en/of… Lees verder →

 • Kwart Europese consumenten gaat minder vlees eten

  Bijna 1 op de 4 Nederlandse consumenten verwacht over vijf jaar minder vlees te eten. Dat is vooral vanwege milieuoverwegingen, maar ook vanwege de impact op gezondheid en dierenwelzijn. Ook in de rest van Europa leeft dit voornemen, al verschillen de redenen wel per land.… Lees verder →

 • POV: ‘Varkenshouderijen schaden gezondheid niet’

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren. POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare… Lees verder →

 • AR levert Vlog-waardig geitenvoer

  Veehouders willen investeren in gezonde leefomgeving

  Veehouders willen investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het meest recente rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Tegelijkertijd constateert LTO Nederland dat er nog veel noodzakelijke kennis ontbreekt. “Het is zaak om de… Lees verder →

 • Maximale concentraties sojameelstof vastgesteld

  Inademing van sojameelstof kan leiden tot rode en jeukende ogen, hoesten, niezen, opgezette slijmvliezen, verhoogde slijmproductie en benauwdheid (astma), oftewel: allergische luchtwegklachten. Dit is onder meer een risico voor werknemers in de diervoederindustrie. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag is aangeboden aan… Lees verder →

 • Kortere droogstand verbetert koegezondheid

  Het verkorten of weglaten van de droogstand resulteert in een verschuiving van de melkproductie van de kritische periode na afkalven naar de periode vóór afkalven. wanneer de koe makkelijk in haar energiebehoefte kan voorzien. Deze verschuiving in melkproductie is gunstig voor de energiebalans en stofwisseling… Lees verder →

 • Actemium behaalt OHSAS18001-certificaat

  Actemium, multitechnische partner voor de industrie, behaalde onlangs het OHSAS18001-certificaat. OHSAS18001 is een wereldwijd erkende norm voor veiligheidszorgsystemen. Het verwerven van dit certificaat bevestigt dat een bedrijf zich onderscheidt op gebied van veiligheid en gezondheid, en een voortrekkersrol vervult bij het verminderen van risico’s en… Lees verder →