Steekwoord archief: ggo

 • EP tegen nieuwe toelating voor genmais

  Het Europees Parlement is tegen de plannen van de Europese Commissie om de invoer goed te keuren van voedingsmiddelen en diervoeders die genetisch gemodificeerde mais – of een afgeleid product daarvan – bevatten die resistent is tegen herbiciden en ongedierte. Het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Europese… Lees verder →

 • LEI berekent impact verbod ggo-voer

  1

  Het LEI heeft de consequenties voor Nederland berekend wanneer geen genetisch gemodificeerde grondstoffen in veevoeders worden gebruikt. Dit onderzoek vond plaats naar aanleiding van het besluit van de Europese Commissie om landen de mogelijkheid te geven om teelt en import van genetisch gemodificeerde gewassen te… Lees verder →

 • Geen importverbod ggo’s

  Lidstaten van de Europese Unie mogen geen beperkingen of verboden uitvaardigen tegen verkoop en gebruik van in de Europese Unie toegelaten genetisch gemodificeerde voeding voor mens en dier. Dat heeft het Europees Parlement bekendgemaakt. Een conceptwet die importverboden per lidstaat mogelijk zou maken, is verworpen… Lees verder →

 • huige secure feed grondstoffen

  ‘Ggo-vrije soja kost 2,8 miljard’

  Op het moment dat de hele Europese Unie ervoor zou kiezen om geen genetisch gemanipuleerde (ggo) soja meer te verwerken, kost dit de agrarische sector in Europa 2,8 miljard euro. Dat concluderen Coceral, Fediol en Fefac. Zij onderzochten de gevolgen naar aanleiding van het besluit… Lees verder →

 • Weren ggo’s in Europa mogelijk

  Het Europees Parlement heeft  ingestemd met een opt-out mogelijkheid voor landen op het gebied van genetische gemodificeerde organismen (ggo’s). EU-landen mogen volgens de nieuwe wetgeving de teelten van genetisch gemodificeerde gewassen weren, ook als deze op Europees niveau zijn toegelaten. De nieuwe wetgeving gaat in… Lees verder →

 • recalls

  ForFarmers en Agruniek Rijnvallei klaar voor richtlijn Duitse retail

  Legpluimveehouders die niet-genetisch gemodificeerde eieren voor de Duitse retail produceren, moeten per 1 januari 2015 voldoen aan nieuwe richtlijnen voor niet-genetisch gemodificeerd (non-ggo) voer; de zogenoemde VLOG-richtlijnen. ForFarmers  en AgruniekRijnvallei melden VLOG-gecertificeerd te zijn. Per 1 januari worden eieren in Duitsland onder VLOG-label verkocht. Controles… Lees verder →

 • Zeer weinig niet-toegelaten ggo’s aangetroffen

  Niet toegelaten genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zijn de afgelopen jaren slechts sporadisch in minimale hoeveelheden in levensmiddelen en diervoeders aangetroffen. De aangetroffen niet toegelaten ggo’s zijn vernietigd of het voedsel is naar het land van herkomst teruggestuurd. Dat blijkt uit de rapportage ‘Monitoring aanwezigheid van… Lees verder →

 • Voer ggo-soja en -mais niet schadelijk

  Het voeren van een mix van genetisch gemodificeerde soja en mais is niet schadelijk, schrijft secretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had opheldering gevraagd naar aanleiding van een publicatie die vorig jaar verscheen. In deze publicatie werd gesteld dat… Lees verder →

 • Toename GGO-gewassen

  Een groot Braziliaans adviesbureau voorspelt een verdere groei in aandeel van GGO-variëteiten in diverse belangrijke landbouwgewassen voor het seizoen 2011-2012. Lees verder →

 • grondstof

  Uitgebreidere ggo-maatregelen nodig

  Coceral, Fediol en Fefac erkennen de inwerkingtreding van de ‘technische oplossing’ voor ggo’s die nog niet zijn toegelaten in de EU. Deze zal bijdragen aan het terugdringen van de kans op een verstoring in de voedselvoorziening door het stimuleren van de rechtszekerheid van diervoederimport in Europa. Lees verder →