Steekwoord archief: gras

 • Prebiotische suikers uit gras hebben aantoonbare werking

  Sommige voedingsmiddelen bevatten prebiotica, die dienen als voeding voor de goede bacteriën in de darm. Grassa heeft een gepatenteerde methode ontwikkeld om tijdens het raffinageproces van gras een prebiotisch mengsel te winnen dat valt onder de categorie Fructo-OligoSacchariden (FOS). FOS wordt beschouwd als de top… Lees verder →

 • Fransen Gerrits investeert in Grassa

  Mengvoederbedrijf Fransen Gerrits heeft geïnvesteerd in Grassa. Zij zijn in hun zoektocht naar duurzame grondstoffen uitgekomen bij gras. Door het gras te raffineren wordt het ook beschikbaar gemaakt voor eenmagigen. “Grassa levert een positieve bijdrage aan klimaat en milieu”, aldus Huub Fransen in de derde… Lees verder →

 • mestbewerking

  Eurofins Agro optimaliseert bemestingsadviezen

  Eurofins heeft de bemestingsadviezen in onder andere het complete grondonderzoek BemestingsWijzer geoptimaliseerd. Het bemestingsadvies is onder andere voor de sectoren akkerbouw en veehouderij gesplitst in een bodemgericht en gewasgericht advies. Bovendien zijn de adviezen aangepast aan nieuwe inzichten uit onderzoek. Zo is nauwkeuriger bemesten mogelijk.… Lees verder →

 • September is een goede maand om gras door te zaaien

  September goed moment voor doorzaai Engels raaigras

  Veehouders kunnen de levensduur van hun blijvend grasland verlengen met doorzaai van Engels raaigras. September is een goed moment om dit te doen. Een studie van Herman de Boer en Henk Schilder, verbonden aan Wageningen University en Research, doen aanbevelingen voor doorzaai. Gunstige omstandigheden doorzaai… Lees verder →

 • Eerder oogsten van gras leidt wellicht tot minder methaanuitstoot

  Lagere methaanemissie door eerder oogsten van gras?

  De kwaliteit van ruwvoer is van belang om de emissie van broeikasgassen uit de landbouw te verlagen. Dit blijkt uit eerder onderzoek. Om de gevraagde reductie van 30% te realiseren kijken onderzoekers van Wageningen Livestock Research wat het effect is van het eerder oogsten van… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Eurofins Agro: laat nieuwe graskuil eerst analyseren

  Dit jaar werd, door weersomstandigheden, op veel bedrijven de eerste graskuil later gemaakt. Op een aantal veehouderijbedrijven is de oude voorraad voer daardoor vrijwel op. De BEX-regeling schrijft voor dat een kuil pas na 4 weken mag worden bemonsterd. Daarnaast moet de partij-opmeting worden uitgevoerd… Lees verder →

 • troonrede

  Voerproef kruidenrijk gras met smalle weegbree

  Het Louis Bolk Instituut is in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.… Lees verder →

 • deltaplan

  Lagere gewasopbrengsten Koeien & Kansen-bedrijven

  De gemiddelde gras- en maisopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven was vorig jaar ongeveer 2900 kilo droge stof lager dan in 2017. Dit is een gevolg van de aanhoudende droogte in 2018. Dat meldt Koeien & Kansen.    De gemiddelde grasopbrengst op deze bedrijven was… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  ‘Grote verschillen tussen biologische graskuilen’

  In analyses van biologische graskuilen is gebleken dat het VEM-gehalte varieert tussen de 600 tot 950 VEM. Volgens kenniscoördinator ruwvoerteelt Leo Tjoonk van Agrifirm valt er daardoor nog veel te winnen als het gaat om de benutting van eigen ruwvoer. Variatie “Van 200 tot 230… Lees verder →

 • Tabelwaarden grasproducten geactualiseerd

  De samenstelling en voederwaarde van een aantal grasproducten voor herkauwers, zijn door het Centraal Veevoederbureau (CVB) in de Veevoedertabel aangepast. Dat meldt Wageningen Livestock Research. Veranderde voederwaarden van geanalyseerde praktijkmonsters zijn de aanleiding van de aanpassingen. De veranderde voederwaarden zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de lagere… Lees verder →