Steekwoord archief: grasopbrengst

  • Lagere gewasopbrengsten Koeien & Kansen-bedrijven

    De gemiddelde gras- en maisopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven was vorig jaar ongeveer 2900 kilo droge stof lager dan in 2017. Dit is een gevolg van de aanhoudende droogte in 2018. Dat meldt Koeien & Kansen.    De gemiddelde grasopbrengst op deze bedrijven was… Lees verder →

  • Nieuw-Zeelandse beweiding geeft hogere grasopbrengst

    Toepassen van Nieuw-Zeelandse principes bij beweiding leidt tot een hogere grasopbrengst. Dit komt naar voren uit een scriptieonderzoek uitgevoerd door Reinier van Leeuwen, student Melkveehouderij bij Van Hall Larenstein in Velp. De Nederlands-Vlaamse vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) beoordeelde zijn scriptie als winnaar van… Lees verder →

  • 500 kg meer drogestof met klaver

    De effecten van de teelt van vlinderbloemigen op bedrijfsniveau is met de analyse van 40 kringloopwijzers uit het netwerk Kringloop Academie Flevoland van 2013 in beeld gebracht. CAH-Vilentum student Theo van den Berg heeft dit uitgevoerd. In zijn afstudeeropdracht heeft hij gekeken naar de effecten… Lees verder →