Steekwoord archief: HAS

 • Nieuw lectoraat HAS: Nieuwe eiwitten, insecten en vis

  Olga Haenen, senior onderzoeker bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad,  is sinds 1 januari 2018 de lector van het nieuwe lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS). Het lectoraat gaat de komende jaren werken aan veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van… Lees verder →

 • Vitelia Voeders sluit partnerschap met HAS Hogeschool

  Vitelia Voeders is officieel benoemd tot partnerbedrijf van HAS Hogeschool in Venlo. Vitelia Voeders zal fungeren als partner van HAS Hogeschool Venlo door het beschikbaar stellen van verschillende faciliteiten binnen het bedrijf, maar ook door middel van stages en gastcolleges voor studenten van de HAS.… Lees verder →

 • Bijproducten prima voedsel voor insecten

  Insecten hebben, net als andere dieren, behoefte aan een gebalanceerd rantsoen. “Anders dan de meeste dieren leven insecten in hun voer en zijn bovendien voor hun waterinname volledig afhankelijk van het voer”, aldus Paul Kengen van Bonda. Mengvoer voor insecten In opdracht van Bonda onderzochten… Lees verder →

 • Feed Design Lab partnerbedrijf HAS

  Feed Design Lab heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met HAS Hogeschool in Venlo. Studenten die aan HAS Hogeschool studeren, krijgen niet alleen praktijkonderwijs in het multifunctionele lab van de HAS, maar ook op bedrijven in de directe omgeving. De HAS werkt daarvoor samen met partnerbedrijven en… Lees verder →

 • Imago zit tarwegistconcentraat in de weg

  Alhoewel tarwegistconcentraat een zeer gewaardeerde grondstof is bij varkenshouders, heeft het bij rundveehouders een onnodig slecht imago. Dat zijn twee belangrijke conclusies uit de afstudeeropdracht van twee studenten aan HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen in ‘s-Hertogenbosch. Resultaten Uit het onderzoek blijkt onder meer dat: – Nagenoeg alle… Lees verder →

 • College over insectenkweek

  Voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het grootschalig produceren en verwerken van eetbare insecten voor de commerciële markten zoals feed en food houdt HAS Hogeschool in samenwerking met New Generation Nutrition (NGN) op 25 maart 2015 een trendcollege voor ondernemers. Tijdens dit college wordt inzicht verkregen… Lees verder →

 • ‘Diervriendelijke productie mogelijk zonder hogere milieudruk’

  1

  Met extra maatregelen is het mogelijk diervriendelijker te produceren én de klimaatdoelen te behalen. Dat blijkt uit onderzoek van HAS Hogeschool samen met Blonk Consultants en ZLTO. Met bijvoorbeeld voer, warmtewisselaars, biomassaketels, mestvergisters, mestbandsystemen en zonnepanelen kan de broeikasgasemissie worden gereduceerd. Dierwelzijn verhoogt druk op milieu Studenten en docentonderzoekers van… Lees verder →

 • Insecten in voer Coppens

  Op 9 mei ondertekenden Hendrik de Vor (algemeen directeur Coppens Diervoeding) en Kees Aarts en Tarique Arsiwalla (oprichters van Protix Biosystems) in het Brabantse provinciehuis in ’s Hertogenbosch twee overeenkomsten voor de productie en afname van insectenvet en -eiwit om deze industrieel te verwerken en valoriseren in… Lees verder →

 • Agrifoodsector heeft behoefte aan reuputatiemanagement

  De agrifoodsector heeft behoefte aan proactief reputatiemanagement. Dat stelt adviesbureau Berenschot naar aanleiding van haar jaarlijkse onderzoek naar strategische trends in de agrifood. Twee op de drie bedrijven in de keten vindt dat hun sector in Nederland een uitstekend imago heeft. In de primaire sector… Lees verder →