Steekwoord archief: Henk Kamp

 • Minister Kamp ontvangt Biobased onderzoeksagenda

  Henk Kamp, minister van Economische Zaken heeft de nieuwe onderzoeksagenda van de Stichting Topconsortium voor Kennis- en Innovatie Biobased Enonomy (KI BBE) ontvangen. Kamp heeft de nieuwe onderzoeksagenda ontvangen uit handen van de boegbeelden van Topsectoren Chemie, Agri&Food en Energie. De agenda beschrijft de wijze… Lees verder →

 • Vernieuwing belangrijk voor economisch herstel

  Voor onze concurrentiepositie is het van cruciaal belang om vernieuwing vaker op de eerste plaats te zetten en zo flinke vaart te houden in het economisch herstel. Alleen dan kunnen er meer mensen aan de slag, wordt er geïnvesteerd in kennis en blijft het verdienvermogen… Lees verder →

 • Kamp: ‘Controles certificeerders soms onvoldoende’

  Controles van certificerende instellingen (CI’s) zijn niet altijd van voldoende kwaliteit. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer over certificering en toezicht. “Certificatie kan dus niet in de plaats van nalevingstoezicht en handhaving komen.” Aanleiding voor de Kamerbrief is… Lees verder →

 • Brancheorganisatie kan algemeen verbindend verklaren

  Erkende producenten- en brancheorganisaties krijgen de mogelijkheid voorschriften tijdelijk algemeen verbindend te verklaren. Dat betekent dat ook niet-leden zich daaraan moeten houden. Dat schrijft minister Henk Kamp. In de Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Wet opheffing bedrijfslichamen schrijft Kamp dat de nieuwe integrale Gemeenschappelijke… Lees verder →

 • Regeldruk logistiek omlaag

  Verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en expediteursvereniging Fenex stellen dat er langzaam schot in de zaak komt om de regeldruk, ook in de logistiek van het bedrijfsleven, merkbaar te verminderen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister Henk Kamp aan… Lees verder →

 • Kabinet verlaagt regeldruk met 2,5 miljard euro

  De komende vier jaar verlaagt het kabinet de regeldruk door onnodige regels te schrappen en wettelijke verplichtingen te versoepelen. Hierdoor besparen burgers en bedrijven samen 2,5 miljard euro in de periode tot en met 2016. Overbodige regels Minister Henk Kamp (Economische Zaken): “Van overbodige regels… Lees verder →

 • Ondernemen met biomassa makkelijker

  Het wordt makkelijker voor bedrijven om te investeren in economische activiteiten die biomassa als grondstof voor chemische producten, materialen en energie gebruiken: de ‘Biobased Economy’. Het kabinet heeft 24 belemmeringen in wet- en regelgeving opgelost. Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken aan de… Lees verder →

 • Techniekpact om tekort aan technici tegen te gaan

  Het kabinet sluit samen met werkgevers, het onderwijs en de vakbeweging in het voorjaar van 2013 een Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector versterken en het tekort aan technisch personeel tegen te gaan. In het Techniekpact komen… Lees verder →

 • Eén EU-Octrooi bespaart ondernemers tijd en geld

  Er komt één EU-Octrooi waarmee ondernemers makkelijker en goedkoper hun ideeën in 25 van de 27 lidstaten van de EU kunnen beschermen. De kosten van die bescherming dalen daarmee met 90 procent. Dat hebben Europese ministers die zich bezighouden met het concurrentievermogen van de Europese… Lees verder →

 • duurzame

  Steun voor duurzame ondernemers

  Ondernemers die kansen zien in het duurzaam opwekken van energie worden daarin gesteund door de overheid. In 2013 is 3 miljard euro beschikbaar voor groene projecten, die er mede voor moeten zorgen dat er in 2020 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Dat… Lees verder →