Steekwoord archief: Isidorus

 • Mengvoederbedrijven worden Voergroep Zuid

  De leden van Boerenbond Deurne, Isidorus en BoerenBond Helden hebben ingestemd met de fusie van de drie coöperaties. Het bedrijf gaat verder onder de nieuwe naam Voergroep Zuid. Alle agro-activiteiten (zoals de verkoop van meststoffen, zaaizaden, gewasbeschermingsmiddelen en folies) worden samengebracht in BoerenBond Agro. Eenvoudig… Lees verder →

 • Fusie moet leiden tot regionale grootheid

  Boerenbond Deurne, Isidorus-Nederpeel en BoerenBond Helden willen fuseren. Het moet een echte zuidelijke coöperatie worden met uitstraling tot buiten de regiogrenzen. Naast een stevige voerpoot heeft de coöperatie een sterke verzekeringspoot. Dat meldt Boerenbond Deurne op de website, naar aanleiding van een artikel in de… Lees verder →

 • Nabetaling voor afnemers van Boerenbond Deurne

  Bestuur en directie van Boerenbond Deurne hebben besloten om een nabetaling over boekjaar 2014 uit te keren. Binnenkort wordt een bedrag van € 2,50 per ton mengvoer (excl. btw) nabetaald aan de leden/afnemers. Deze nabetaling komt mede uit de positieve resultaten van de nevenactiviteiten en… Lees verder →

 • Boerenbond Deurne en Isidorus bundelen krachten

  Diervoercoöperaties Boerenbond Deurne en Isidorus-Nederpeel hebben het voornemen te fuseren. Hiermee ontstaat een onderneming met een jaarlijkse productie van zo’n 700.000 ton mengvoer. Daarnaast zijn beide bedrijven actief in de handel van enkelvoudige grondstoffen, verzekeringen en retail. Door de krachtenbundeling ontstaat een onderneming met een… Lees verder →

 • Isidorus verbetert bedrijfsresultaat

  Coöperatie Isidorus heeft over 2013 een goed bedrijfsresultaat laten zien met een resultaat voor rente en belastingen (Ebit) van  660.000 euro bij een omzet van 98 miljoen Euro. Dit is een aanmerkelijke verbetering ten opzichte van 2012. Bewogen jaar Het afgelopen boekjaar is gelopen zoals… Lees verder →

 • Fusiebesprekingen beëindigd

  De coöperaties Vitelia en Isidorus-Nederpeel hebben besloten om hun fusiebesprekingen te beëindigen. Gedurende die besprekingen is uiteindelijk gebleken dat er géén overeenstemming bereikt kon worden over de door de leden gewenste herkenbaarheid van de fusiepartners in de nieuw te vormen organisatie. Het fusietraject zou hebben… Lees verder →

 • Isidorus-Nederpeel en Vitelia onderzoeken fusie

  De diervoedercoöperaties Isidorus-Nederpeel en Vitelia onderzoeken de mogelijkheden tot krachtenbundeling. Samenwerking zou in de toekomst moeten leiden tot grotere synergievoordelen voor de aangesloten leden. Onderzoek Bram Bierens en Ad Hectors zijn bereid gevonden dit onderzoek te leiden.