Steekwoord archief: Koeien & Kansen

 • rechter kort geding fosfaat

  Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers

  Het project Koeien & Kansen zoekt nieuwe deelnemers die oplossingsgericht aan de slag willen gaan met actuele onderwerpen binnen de melkveesector. Hierbij ligt de focus op vraagstukken rondom stikstof, broeikasgassen, biodiversiteit en integratie van verschillende thema’s. Vooral veehouders in Noord Oost Nederland (Groningen), Zuid Oost… Lees verder →

 • deltaplan

  Lagere gewasopbrengsten Koeien & Kansen-bedrijven

  De gemiddelde gras- en maisopbrengst op de Koeien & Kansen-bedrijven was vorig jaar ongeveer 2900 kilo droge stof lager dan in 2017. Dit is een gevolg van de aanhoudende droogte in 2018. Dat meldt Koeien & Kansen.    De gemiddelde grasopbrengst op deze bedrijven was… Lees verder →

 • dairy data

  Meer melk bij stabiele stikstof- en fosforbenutting

  In 2015 is op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf de benutting van stikstof en fosfor van het vee niet veel veranderd ten opzichte van 2014. De melkproductie nam wel met ruim 200 kilogram per koe toe. Stikstofbenutting iets hoger Het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf benutte… Lees verder →

 • voermaatregel

  ‘Voeradviseur kan belangrijke partner zijn’

  In de periode van 2010 tot en met 2013 hebben deelnemers aan het project Koeien & Kansen de focus gelegd op het verminderen van broeikasgasemissies. Inmiddels zijn de resultaten en de ervaringen gebundeld in het rapport ‘Minder gasvormige emissies op melkveebedrijf’, dat heeft Wageningen UR… Lees verder →

 • ‘Grote spreiding in mineralenoverschotten’

  Volgens Wageningen UR zijn de mineralenoverschotten op de Koeien & Kansen-bedrijven het afgelopen jaar gedaald. “Het fosfaatoverschot is gedaald tot gemiddeld -17 kilogram per hectare, met een grote variatie tussen de bedrijven”, stelt Wageningen UR. Topjaar voor hoge gewasopbrengsten Volgens Wageningen UR zal het jaar… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Benutting stikstof en fosfaat verder op te voeren

  Uit onderzoek op De Marke blijkt dat de benutting van stikstof en fosfaat op melkveebedrijven verder is op te voeren. Tijdens het project steeg de stikstofgebruiksefficiëntie van de zestien Koeien & Kansen bedrijven naar 40%. Voor fosfor realiseren de Koeien & Kansen bedrijven nu een… Lees verder →

 • Eerste veldbonen geoogst voor eigen eiwitvoorziening

  Het eerste perceel veldbonen met tarwe is begin augustus geoogst bij Joris Buijs, Koeien & Kansen-deelnemer uit Etten-Leur. Hij verwachtte dit jaar een opbrengst van 6 ton per hectare, maar achteraf bezien is de oogst zo’n 5,5 ton per hectare. In totaal teelt Joris dit… Lees verder →

 • Methaanarme brok verkend

  1

  Koeien & Kansen-deelnemers Bertus Menkveld en Hennie Wijnbergen onderzochten hoe ver de uitstoot van methaan kon worden verminderd met een methaanarme brok. Samen met DLV-begeleider Tom Baak en Bosgoeds mengvoeradviseur Alfons van Gurp hebben zij een methaanarm mengvoer samengesteld, vergelijkbaar met het mengvoer dat ze… Lees verder →