Steekwoord archief: kuilgras

 • troonrede

  Voerproef kruidenrijk gras met smalle weegbree

  Het Louis Bolk Instituut is in samenwerking met KTC Zegveld een voerproef gestart waarin graskuil met een hoog aandeel smalle weegbree wordt gevoerd aan melkkoeien. Wageningen Livestock Research voert aanvullende methaanemissie metingen uit. De resultaten van de proef worden in het voorjaar van 2021 verwacht.… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Gehaltes P in ruwvoer niet leidend voor excretie

  De stelling dat een hoger fosforgehalte in kuilgras en vers gras automatisch zorgt voor een hogere fosfaatproductie, klopt niet, meldt BLGG AgroXpertus. De eerste raming van het CBS laat zien dat melkveehouders in Nederland het fosfaatplafond in 2014 niet overschreden hebben. Daar was veel angst… Lees verder →

 • Verstrekking kuilgras zorgt niet voor kostenbesparing

  Het is verplicht ruwvoer te geven aan biologisch gehouden vleesvarkens. Uit praktijkonderzoek in Raalte blijkt dat met verstrekken van kuilgras als ruwvoer zonder aanpassingen in het voersysteem waarschijnlijk geen wezenlijke besparing op de voerkosten gerealiseerd kan worden. Dat concluderen onderzoekers van Livestock Research van Wageningen… Lees verder →