Steekwoord archief: LTO Nederland

 • stallen

  LTO: innoveren en investeren in plaats van saneren

  LTO Nederland en POV roepen Kamerleden op om minimaal 750 miljoen euro van de ruim 1,3 miljard euro die in het kader van de stikstofcrisis is geoormerkt voor ‘opkoop en saneringsregelingen’ om te buigen in investeringen en innovaties. Volgens beide partijen is innoveren kosteneffectiever dan… Lees verder →

 • Diergezondheidsfonds

  ‘Voermaatregel nog lastiger uitvoerbaar door droogte’

  Door de droogte wordt het voor melkveehouders volgens LTO Nederland nog lastiger om met de voermaatregel zoals die nu voorligt, een goede voersamenstelling te maken. “De droogte van dit moment zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van vers weidegras snel terugloopt in verschillende gebieden in Nederland.… Lees verder →

 • schouten

  LTO wil crisismaatregelen vanwege droogte

  “Boeren moeten meer tijd krijgen om vanggewassen in te zaaien na de oogst. Dit gewas, vaak gras, moet als veevoer geoogst kunnen worden.” Het is een van de crisismaatregelen die LTO Nederland heeft opgesteld vanwege de aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan. Hierover is overleg… Lees verder →

 • Opvallende campagne akkerbouwers van start

  Brancheorganisatie Akkerbouw heeft hun campagne ‘Mijn akker, jouw voedingsbodem’ gelanceerd. Met de campagne laat de brancheorganisatie tot en met 11 juli op billboards zien wat het werk van akkerbouwers betekent voor het eten op het bord van de burger. Er zijn in totaal 30 billboards… Lees verder →

 • LTO: ‘Kabinet erkent kracht van boeren en tuinders’

  Het kabinet erkent in het regeerakkoord dat de agrarische sector onmisbaar is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van economie, klimaat, energie, voedsel, gezondheid en een aantrekkelijk landschap. “Het is een regeerakkoord dat ons op veel punten past. Het is jammer dat het… Lees verder →

 • salmonella

  LTO schrijft brandbrief omtrent fipronil

  “Van Dam, onderzoek extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning van pluimveehouders de zijn getroffen door fipronil.” Dat is de oproep van Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland in een brandbrief gericht aan staatssecretaris Martijn van Dam. Deze brandbrief wordt ondersteund door vele sectorpartijen en meerdere… Lees verder →

 • fipronilcrisis

  LTO/NOP zet in op herstel consumentenvertrouwen in ei

  “Bijzonder schadelijk voor het consumentenvertrouwen en een ramp voor de sector.” Zo omschrijft Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP, de crisis rond de vondst van fipronil in Nederlandse eieren. “We werken keihard om het vertrouwen van consumenten terug te winnen. Besmette eieren worden… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Verlies derogatie kost varkenshouder 5.000 euro per jaar

  Op korte termijn leidt een eventueel verlies van derogatie tot een inkomensdaling in de varkenshouderij van gemiddeld ruim 5.000 euro per jaar. Op middellange termijn dalen de mestafzetkosten waardoor de inkomensdaling bij het verlies van derogatie nog 4.200 euro per jaar bedraagt. Dit blijkt uit… Lees verder →

 • Maatregelenpakket fosfaatreductie ZuivelNL gepubliceerd

  De leden van ketenorganisatie ZuivelNL (Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), LTO Nederland en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) hebben het Fosfaatreductieplan ZuivelNL gepubliceerd. Het plan is onderdeel van een pakket van maatregelen dat samen met de bedrijfsbeëindigers- en krimpregeling en de fosfaatreductie door de veevoersector leidt… Lees verder →