Steekwoord archief: mais

 • mestbewerking

  Eurofins Agro optimaliseert bemestingsadviezen

  Eurofins heeft de bemestingsadviezen in onder andere het complete grondonderzoek BemestingsWijzer geoptimaliseerd. Het bemestingsadvies is onder andere voor de sectoren akkerbouw en veehouderij gesplitst in een bodemgericht en gewasgericht advies. Bovendien zijn de adviezen aangepast aan nieuwe inzichten uit onderzoek. Zo is nauwkeuriger bemesten mogelijk.… Lees verder →

 • Nieuw biologisch voeringrediënt: PRESCO BabyCorn milled ORG

  Limagrain Ingredients introduceert PRESCO BabyCorn milled ORG, een functioneel meel op basis van biologische, Europese mais. De gehele maiskorrel wordt gepoft volgens een in Europa uniek proces genaamd PRESCO, dat staat voor Pressure Cooking, meldt Limagrain. Vervolgens wordt het product vermalen. Hoge voeropname Dankzij het… Lees verder →

 • Eerder oogsten van gras leidt wellicht tot minder methaanuitstoot

  Lagere methaanemissie door eerder oogsten van gras?

  De kwaliteit van ruwvoer is van belang om de emissie van broeikasgassen uit de landbouw te verlagen. Dit blijkt uit eerder onderzoek. Om de gevraagde reductie van 30% te realiseren kijken onderzoekers van Wageningen Livestock Research wat het effect is van het eerder oogsten van… Lees verder →

 • De Duitse graanoogst zal lager zijn dan gemiddeld.

  Hitte en droogte zorgen voor lagere Duitse graanoogst

  Het Deutsche Bauernverband (DBV) gaat in haar prognose uit van een graanoogst van ongeveer 41,2 miljoen ton in Duitsland. De verwachtingen liggen daarmee ruim onder het gemiddelde voor de jaren 2015 tot 2020 (44,2 miljoen ton) en ook 3 procent onder het resultaat van vorig… Lees verder →

 • Online Maisscan bijna van start

  Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy gaat op vrijdag 4 februari 2022 van start met de negende online Maisscan. Het is volgens het onderzoeksbureau belangrijk dat zoveel mogelijk maistelers (wel of geen vee) meedoen, om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen over de maisteelt in Nederland.… Lees verder →

 • mais

  Meldingsplicht maispercelen zand- of lössgrond

  Agrarische ondernemers die in 2022 mais op zand- of lössgrond telen, zijn verplicht dit te melden bij RVO. Het melden kan in de periode 1 januari tot en met 15 februari. In deze periode kunnen percelen ook worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode… Lees verder →

 • Korrelkneuzen heeft effect op voederwaarde maissilage

  ForFarmers heeft de Korrel Proces Score (KPS) ontwikkeld. Hiermee wordt het effect van de korrelkneuzing op de verteringssnelheid van zetmeel bepaald. Met de KPS is de voederwaarde van maissilage van ForFarmers-klanten volgens de fabrikant nog nauwkeuriger te voorspellen waardoor het rantsoen beter kan worden geoptimaliseerd.… Lees verder →