Steekwoord archief: melkproductie

 • ‘Meer melk, lagere kosten met ontsloten maisvlokken’

  Uit een praktijkproef waarbij in het rantsoen van melkkoeien enkelvoudige grondstoffen werden vervangen door ontsloten maisvlokken, is gebleken dat een hoge melkproductie nog verder werd verhoogd. Daarbij werden de voerkosten lager. Dat meldt FeedValid op basis van onderzoek. De praktijkproef is in het eerste kwartaal… Lees verder →

 • Melkproductie gelijk bij rantsoen met Shredlage-mais

  Shredlage-gehakselde mais heeft bij een gemiddeld aandeel mais in het rantsoen (vijf kilo drogestof) geen significante voordelen voor de melkproductie, herkauwtijd, pens-pH, mestconsistentie en pensvulling. Wel is het ureumgehalte in de melk significant lager. Dit blijkt uit de eerste professionele voerproef in Nederland met Shredlage-gehakselde… Lees verder →

 • melk

  Melkproductie ForFarmers-klanten gestegen

  Uit de jaarcijfers van het monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat het productieniveau van de melkkoeien van klanten van ForFarmers in het eerste volledig quotumvrije jaar aanzienlijk is gestegen. Ook de meetmelkproductie en levensproductie bij afvoer zijn sterk toegenomen. De verschillen in de resultaten van ForFarmers-klanten ten… Lees verder →

 • Extra melkproductie voor melkveebedrijven VDS

  Bij VDS in België, producent van premixen en concentraten voor de diervoederindustrie, zijn verschillende melkveebedrijven gestart met het voeren van Diamond V XPC Ultra in de brok. Dit zorgde voor meer melk, een hogere voerefficiëntie en een verbeterde mestconsistentie, meldt Speerstra Feed Ingredients. Extra melk… Lees verder →

 • dairy data

  Meer melk bij stabiele stikstof- en fosforbenutting

  In 2015 is op het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf de benutting van stikstof en fosfor van het vee niet veel veranderd ten opzichte van 2014. De melkproductie nam wel met ruim 200 kilogram per koe toe. Stikstofbenutting iets hoger Het gemiddelde Koeien & Kansen-bedrijf benutte… Lees verder →

 • Herstel zuivelbalans nodig voor herstel melkprijs

  De Rabobank verwacht dat de melkprijs in het eerste kwartaal van 2016 op het huidige niveau blijft. In het laatste kwartaal van 2015 bleef de melkprijs onder de 30 euro per 100 kilo, maar gemiddeld over 2015 bleef het prijsniveau daar net boven, blikt de… Lees verder →

 • ForFarmers introduceert BEX-voeders

  ForFarmers introduceert het nieuwe assortiment: BEX-voeders. Deze voeders hebben een extra laag fosforgehalte (P), stelt het bedrijf. Volgens ForFarmers kunnen melkveehouders door de aanvoer van P via (kracht)voer te verlagen, hun fosfaatefficiëntie verbeteren. “Berekeningen met Melkefficiënt tonen aan dat melkveehouders, in geval van fosfaatrechten, tot… Lees verder →

 • Agrifirm introduceert TopStart

  Agrifirm introduceert een nieuwe voerstrategie voor melkvee: TopStart. De voerstrategie focust zich op de eerste 60 dagen van de lactatie. “Met deze opstartstrategie nemen koeien meer energie op in het begin van de lactatie. De koeien starten vlotter op, geven meer melk en blijven in… Lees verder →

 • Agrifirm biedt voer met laag P aan zonder meerkosten

  Volgens Agrifirm is het verlagen van de aanvoer van fosfaat via diervoeders, met behoud van een hoge diergezondheid en goede melkproductie, binnen de huidige regelgeving een belangrijke kans voor melkveehouders. Hiervoor ontwikkelde Agrifirm het netto fosfor voederwaarde-systeem (nP-systeem). “Om melkveehouders te stimuleren kennis te maken… Lees verder →

 • Knoops

  ForFarmers introduceert nieuw kengetal

  ForFarmers introduceert het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat. Volgens ForFarmers is dit nieuwe kengetal een sturend kengetal voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kg fosfaat. Veehouders kunnen zo ruimte creëren voor extra melkproductie, zonder extra fosfaatrechten te kopen. “In de praktijk… Lees verder →