Steekwoord archief: melkvee

 • Meer koeien in de wei, maar wel korter

  Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent. Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker… Lees verder →

 • mestbewerking

  Stikstof in mest opnieuw onder stikstofplafond

  De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 489 miljoen kilogram in 2020. Dat is vrijwel gelijk aan het cijfer van een jaar eerder (490 miljoen kilogram) en 3% onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. Dat meldt het… Lees verder →

 • Weidegang blijft speerpunt bij Cono Kaasmakers

  De melkveehouders van Cono Kaasmakers scoren ook dit jaar goed in weidegang. In 2020 voldeed bij Cono ruim 96% van de melkveebedrijven aan de weidegangnorm, terwijl landelijk 83,7% van alle Nederlandse melkveehouders de koeien naar buiten deed. In 2020 graasden de koeien bij Cono gemiddeld… Lees verder →

 • Reudink introduceert nieuw assortiment biologische melkveevoeders

  Reudink introduceert onder de naam Maxima een vernieuwd assortiment biologische melkveevoeders. Aanleiding volgens de fabrikant is de groeiende behoefte van biologische melkveehouders om meer melk uit eigen ruwvoer te produceren, de stijgende ruwvoerkwaliteit en de daarmee gepaard gaande vraag naar bijpassende, biologische mengvoeders. Trends “We… Lees verder →

 • ‘Lagere CO2-voetafdruk melkvee realiseerbaar via krachtvoer’

  In het krachtvoeder dat koeien op Belgische boerderijen krijgen, wordt standaard 14% organisch-biologische reststromen ingemengd. Het Belgische Landbouwonderzoeksinstituut Ilvo onderzocht hoe de milieulast daalt door primaire stromen in de veevoederproductie te vervangen door reststromen. In dit onderzoek vergeleek Ilvo een Belgisch referentierantsoen voor melkvee met… Lees verder →

 • ‘Koe presteert beter met bestendig lijnzaad’

  Het vervangen van pensbestendig gehard vet door het lijnzaadproduct Covalin FF levert een betere melkproductie en lagere voerkosten op. Dat blijkt uit een praktijkproef van producent FeedValid. Uit de praktijkproef blijkt dat het verschil meer dan 30 cent per koe per dag is. De praktijkproef… Lees verder →

 • melk

  Cono Kaasmakers breidt duurzaamheidsprogramma uit

  Boerencoöperatie Cono Kaasmakers, de makers van Beemster kaas, streeft naar een nog duurzamere productieketen op de boerderij. Het duurzaamheidsprogramma Caring Dairy wordt per volgend jaar uitgebreid. De uitbreiding van het programma heeft als doelen blije koeien, meer gras in de bek en een beter milieu.… Lees verder →