Steekwoord archief: melkvee

 • Methaanemissie melkvee meetbaar met infraroodspectra van melk

  De methaanemissie van melkvee kan geschat worden op basis van zowel vetzuren in de melk, als infraroodspectra van melk. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en Qlip. Via het melkvetzuurprofiel van koeien kan methaanemissie nauwkeuriger geschat worden… Lees verder →

 • AR Vlog

  AR introduceert assortiment Vlog melkvee

  AgruniekRijnvallei (AR) heeft een uitgebreid assortiment melkveevoeders ontwikkeld dat geproduceerd wordt volgens de Vlog-standaard. Dit houdt in dat de voeders non-gmo (vrij van gentechnieken) zijn. Het afgelopen halfjaar heeft AR al volop Vlog-voeders geproduceerd en geleverd. Omdat de vraag toenam is nu een volledig assortiment… Lees verder →

 • Weidegang melkveebedrijven iets toegenomen

  Ondanks de schaalvergroting in de landbouw is het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen in 2016 toegenomen. Van 75,6% in 2015 naar 76,5%. Het aandeel melkkoeien in de wei bleef met 65% gelijk. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. De lichte toename van het… Lees verder →

 • EMB

  Betere fosforefficiëntie dankzij nieuw systeem

  De Heus Voeders werkt vanaf heden met het ‘Netto Fosfor Systeem’. Met dit systeem kan een betere inschatting worden gemaakt wat er aan fosfor binnen het rantsoen daadwerkelijk beschikbaar is voor de koe. Hierdoor kan er beter gestuurd worden op fosforefficiëntie. Het kengetal ‘Netto Fosfor’… Lees verder →

 • deltaplan

  Duidelijkheid over fosfaatrechten

  Staatsecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft het kortingspercentage vastgesteld waarmee vanaf volgend jaar de toedeling van het aantal fosfaatrechten aan melkveehouders wordt berekend. Ten opzichte van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015 zullen niet-grondgebonden melkveehouders 8,3% worden gekort op de hoeveelheid… Lees verder →

 • AR klaar voor productie GMO-vrij rundveevoer

  AgruniekRijnvallei (AR) is klaar voor de productie van GMO-vrij rundveevoer volgens de Duitse vlog-standaard. Hiermee anticipeert het bedrijf op de vraag vanuit de zuivelindustrie naar melk van koeien die gevoerd worden met voer vrij van gentechnieken. Een aantal landbouwgewassen die buiten Europa op grote schaal… Lees verder →

 • Nederlandse koe krijgt 1800 kilogram krachtvoer

  De krachtvoergift van melkkoeien, exclusief jongvee, ligt op 1800 kilogram krachtvoer per koe per jaar. Dit is gemiddeld ten opzichte van andere zuivellanden. Elke twee maanden wordt er een vergelijking gemaakt aan de hand van een specifiek kengetal tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal… Lees verder →

 • Gesprek over verlaging fosfor in voer

  Sectorpartijen, waaronder LTO, zijn in overleg met de overkoepelende organisatie van voerleveranciers Nevedi, om te kijken naar een mogelijk verdere verlaging van het fosfor via het voerspoor. Wat beleidsadviseur Wiebren van Stralen van LTO betreft, is ook met een verlaging van het gebruik van bijproducten… Lees verder →

 • Nieuw EFSA-advies koper

  EFSA heeft een nieuw advies uitgebracht omtrent de maximale gehaltes koper in diervoer voor bepaalde diersoorten. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid stelt voor om de maximale gehaltes in veevoer voor biggen, rundvee en melkkoeien te verlagen. Voor geiten wordt het advies juist naar boven bijgesteld.… Lees verder →