Steekwoord archief: melkvee

 • Tijdelijke toelating Belgische diervoederbedrijven verlengd

  De Nederlandse zuivelindustrie heeft per 1 januari 2016 de kwaliteitsborging van diervoeders verder aangescherpt, omdat zij haar leidende positie in de internationale zuivelwereld wil behouden. Inmiddels is gebleken dat het Belgisch overlegplatform voor de diervoerkolom Ovocom, nog niet volledig aan de nieuwe eisen voldoet. De… Lees verder →

 • Weidegang op meeste melkveebedrijven mogelijk

  Op 94 procent van de melkveebedrijven in Nederland is het in principe mogelijk om de koeien enige tijd in de wei te laten grazen. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft in theorie op veel bedrijven weidegang mogelijk. Per bedrijf zal dan wel de hoeveelheid… Lees verder →

 • Koeienurine mogelijke biomarker mycotoxinen

  Zearalenone (ZEN) en deoxynivalenol (DON) komen in Europa regelmatig voor. Kan de hoogte van het mycotoxinegehalte in koeienurine als biomarker dienen om deze mycotoxinesoorten te detecteren? Daarnaar deden Duitse wetenschappers onderzoek. De resultaten zijn gepubliceerd in het World Mycotoxin Journal. Het onderzoek werd gedaan met… Lees verder →

 • Herstel zuivelbalans nodig voor herstel melkprijs

  De Rabobank verwacht dat de melkprijs in het eerste kwartaal van 2016 op het huidige niveau blijft. In het laatste kwartaal van 2015 bleef de melkprijs onder de 30 euro per 100 kilo, maar gemiddeld over 2015 bleef het prijsniveau daar net boven, blikt de… Lees verder →

 • Adisseo

  Methaanemissie ook te verlagen met fokkerij

  De methaanemissie door melkvee kan omlaag worden gebracht met behulp van fokkerij. Zo stelt Sabine van Engelen op basis van haar promotieonderzoek aan Wageningen Universiteit. Van Engelen onderzocht de genetische variatie in de methaanemissie van melkvee. Het boeikasgas ontstaat als een restproduct bij de fermentatie… Lees verder →

 • ForFarmers introduceert BEX-voeders

  ForFarmers introduceert het nieuwe assortiment: BEX-voeders. Deze voeders hebben een extra laag fosforgehalte (P), stelt het bedrijf. Volgens ForFarmers kunnen melkveehouders door de aanvoer van P via (kracht)voer te verlagen, hun fosfaatefficiëntie verbeteren. “Berekeningen met Melkefficiënt tonen aan dat melkveehouders, in geval van fosfaatrechten, tot… Lees verder →

 • ‘Vertrek Dijksma komt ongelegen’

  Het vertrek  van staatsecretaris Sharon Dijksma (EZ)  naar het ministerie van Infrastructuur en Milieu komt voor LTO Nederland op een ongelegen moment, zegt voorzitter Albert Jan Maat. “Er ligt bij Economische Zaken een fors aantal stevige dossiers. Met markt, inkomen en duurzaamheid van de agrarische… Lees verder →

 • ForFarmers introduceert Univit Transitie

  ForFarmers introduceert een nieuw mineralenmengsel voor droogstaande koeien: Univit Transitie. “Univit Transitie is een compleet en geconcentreerd mineralenmengsel voor de droogstaande koeien”, stelt het bedrijf. ForFarmers ontwikkelde het mineralenmengsel voor veehouders die geen transitievoeders (kunnen) voeren. “Hiermee voorzien zij de droogstaande koeien in één keer… Lees verder →

 • Dier&Recht

  Melkpoeder voor onbeperkte verstrekking

  Agrifirm Feed en Nutrifeed introduceren de nieuwe melkpoeder Kalvolac Unlimited, wat speciaal ontwikkeld is voor een onbeperkte melkverstrekking. Het uitgangspunt daarbij is om melkveehouders te ondersteunen duurzaam te produceren met minder jongvee, zo stellen de samenwerkende partijen. Effectief “Kalvolac Unlimited is het eerste resultaat tussen… Lees verder →

 • Koningspaar bezoekt praktijkcentrum in China

  Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben op de eerste dag van het staatsbezoek aan China samen met minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma, een bezoek gebracht aan het Dutch Dairy Expertise Centre. Tijdens het bezoek heeft het Koninklijk… Lees verder →