Steekwoord archief: melkvee

 • Kruidenrijk gras rijk aan mineralen

  Koeien die kruiden eten, krijgen extra mineralen binnen. Blijkt uit onderzoek van CLM. “In natuurgraslanden, in gebruik bij Overijsselse boeren, zijn verschillende nuttige kruiden aangetroffen. Dit kan de koegezondheid versterken”, aldus CLM. Positieve gezondheidseffecten Van een aantal kruidenrijke percelen is onderzocht welke plantensoorten er voorkomen.… Lees verder →

 • Inkomens agrariërs onder druk

  Voor de totale land- en tuinbouw wordt voor 2014 een inkomen uit bedrijf geraamd van gemiddeld € 35.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Een daling van 20% ten opzichte van vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door een prijsdaling van de producten. Ook dit jaar zijn… Lees verder →

 • Samenwerking voor praktijkonderzoek melkveevoeding

  De faciliteiten van het Aeres Praktijkcentrum Dronten worden ingericht voor het uitvoeren van dit praktijkonderzoek op het gebied van melkveevoeding. Aeres Praktijkcentrum Het Aeres Praktijkcentrum Dronten beschikt over verschillende praktijkleerfaciliteiten op het gebied van de melkveehouderij. Deze faciliteiten worden ingezet voor studenten en het bedrijfsleven.… Lees verder →

 • Meer of minder mineralen?

  De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) gaf op Dairy Campus in Goutum een masterclass ‘Minder of meer mineralen voeren?’ Henry Visser opende de masterclass. Jan Veling en Guillaume Counotte van de GD gaven een presentatie over mineralen en spoorelementen. Doodgeboorte bij vaarzen “Een onjuiste mineralenhuishouding is… Lees verder →

 • Agrifirm Feed introduceert Gemengd Voeren

  Agrifirm Feed introduceert het nieuwe voerconcept Gemengd Voeren 2.0 voor melkkoeien. De aanpak voorkomt selectie aan het voerhek en zorgt ervoor dat koeien het gemengde voer volledig benutten, meldt Agrifirm. “Dit zorgt voor een hogere voerefficiëntie, waardoor de jaarlijkse melkopbrengst tienduizenden euro’s hoger kan uitpakken.… Lees verder →

 • animalhealtheurope

  Melkvee gebaat bij betere samenwerking erfbetreders

  Verlengen van de levensduur van melkvee is voor de Nederlandse melkveehouderij van groot belang. Voor het bereiken van een langere levensduur is het management van koeien rond het afkalven cruciaal. Dat moet gericht zijn op het verbeteren van hun vermogen om zich aan te passen… Lees verder →

 • Start proef voeren van kruiden

  Deelnemers van het praktijknetwerk Vooruit met het Kruid gaan aan hun melkvee gedroogde kruiden voeren. “Na een inventarisatie hebben we zes deelnemers die met de proef mee gaan doen”, vertelt Edith Finke, begeleider vanuit DLV enthousiast. Alle kruiden zijn gericht op (preventieve) effecten voor bevordering… Lees verder →

 • Dalende trend in weidegang

  Weidegang neemt snel af in Europa, ook bij Nederlandse melkveebedrijven. Zonder ingrijpen zal in Nederland in 2025 twee derde in plaats van de huidige een derde van de koeien niet meer buiten grazen. Dit blijkt uit onderzoek van LEI Wageningen UR in opdracht van WSPA… Lees verder →

 • Schade door overstroming grasland te berekenen

  1

  De financiële schade die melkveebedrijven ondervinden van onder water gelopen grasland in beekdalen op zandgrond kan nu wordenberekend  met behulp van de SchadeWijzer Inundatie, ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research. SchadeWijzer Inundatie Deze rekentool rekent met actuele prijspeilen, vraagt geen expertkennis van de gebruiker en… Lees verder →

 • Massale terughaalactie rundveevoer

  De komende dagen wordt bij een groot aantal melkveehouders voer teruggehaald. Het gaat om rundveevoer waarin mais is verwerkt dat afkomstig is uit Servië, Hongarije of Roemenie. Deze actie is in gang gezet vanwege de recente vondst van verhoogde aflatoxinegehalten in melk. Besmetting De Nederlandse… Lees verder →