Steekwoord archief: mengvoeromzet

  • AR houdt mengvoeromzet op peil

    Ondanks afnemende dieraantallen en complexe omstandigheden, zoals de droogte, heeft AgruniekRijnvallei (AR) een goed jaar achter de rug. De mengvoeromzet is net boven het niveau van 2017 uitgekomen. Daarnaast heeft AR een recordhoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen en fruitteeltbenodigdheden afgezet. De negen Welkoopwinkels van AR hebben een goed… Lees verder →

  • Stijging mengvoederomzet De Samenwerking

    CLV De Samenwerking heeft boekjaar 2011/2012 een resultaat behaalt van 322.100 euro. Daarmee tonen de leden zich zeer tevreden, volgens de mengvoedercoƶperatie. De leden hebben ingestemd met de door het bestuur voorgestelde nabetaling van 1,50 euro (excl. BTW) per ton op afgenomen mengvoeders. Het overige… Lees verder →