Steekwoord archief: mest

 • fosfaatplanner

  Boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie

  Europese lidstaten hebben maandag 22 juni tijdens het Nitraatcomité ingestemd met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Boeren kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Dat schrijft minister Carola Schouten maandag 22 juni in een brief aan de Tweede Kamer. Minister… Lees verder →

 • ‘Aanwezigheid residu insecticiden mengvoer minimaal’

  De bewering dat de hoogste concentraties bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen in kracht/mengvoeders is onjuist. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Agri Facts (Staf) naar aanleiding van een nog officieel te verschijnen onderzoeksrapport over mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op… Lees verder →

 • ‘NIRS-methode Eurofins geen aanleiding voor maatregelen’

  Minster Carola Schouten van LNV ziet geen directe aanleiding maatregelen te nemen tegen Eurofins Agro omdat het bedrijf een niet-geaccrediteerde analysemethode gebruikt zou hebben. Schouten schrijft dat in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Frank Futselaar (SP) naar aanleiding van een bericht dat de afzet… Lees verder →

 • Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

  Minister Kamp van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippenmest met een gehalte fipronil boven 10 microgram per kilo mest moet worden afgevoerd en… Lees verder →

 • mestbewerking

  POV: ‘Systeem mestafvoer onnauwkeurig en omslachtig’

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft zowel mondeling als schriftelijk inspraak geleverd bij het Rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. POV stelt dat de kern van het probleem niet mestfraude is. Het probleem is volgens de organisatie een systeem waar niet mee te werken… Lees verder →

 • Brabant presenteert maatregelen mestbeleid

  Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in die provincie. Het maatregelenpakket is mede gebaseerd op gesprekken met belanghebbende partijen in de mestdialoog en rond het stikstof-convenant. Bovendien hebben GS onderzoek laten… Lees verder →

 • mestbewerking

  GS: Nieuwe maatregelen voor mestbewerking in Brabant

  Het provinciebestuur van Brabant wil geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Noord-Brabant mag worden bewerkt, alleen aan de locaties waar dat mag gebeuren. Een boer mag de mest van zijn bedrijf op het eigen erf bewerken of laten bewerken op een… Lees verder →

 • mestbewerking

  3 Miljoen Euro extra voor het Mestinvesteringsfonds

  Vanwege het succes heeft het Mestinvesteringsfonds een nieuwe kapitaalinjectie gekregen van de  deelnemende voerbedrijven. Op dit moment is reeds 3,2 miljoen euro van de oorspronkelijke financiering gebruikt. Daarmee is bijgedragen aan 10 projecten, met in totaal 2,8 miljoen kg fosfaat verwerkingscapaciteit. Er zijn weer nieuwe… Lees verder →

 • mestbewerking

  Mineralenconcentraat lijkt geen oplossing mestoverschot

  De invloed van de wettelijke status (kunstmest of niet) van mineralenconcentraat op de afzet is beperkt, blijkt uit onderzoek dat LEI Wageningen UR samen met Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft uitgevoerd voor het ministerie van Economische Zaken. Daarmee worden de hoge verwachtingen van deze oplossingsrichting… Lees verder →

 • ammoniak

  ‘Discussie over omvang Belgische veestapel nodig’

  De Belgische milieuorganisaties Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu hameren erop dat het noodzakelijk blijft om tegelijk het debat over de inkrimping van de veestapel te voeren. “Het aantal dieren moet op een doordachte manier omlaag om het mestprobleem aan te pakken”, stelt Freek Verdonckt van… Lees verder →