Steekwoord archief: mestverwerking

 • mestbewerking

  FromFarmers neemt actieve rol in vitale veehouderij

  Coöperatie FromFarmers stelt een lening beschikbaar aan AGroGas Exploitatie voor de aankoop van 1,3 hectare industriegrond. AGroGas is voornemens om op dit terrein een biogasinstallatie te bouwen. FromFarmers wil actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij. Vanuit die missie wil de coöperatie sectorinitiatieven financieel… Lees verder →

 • Einddatum Regeling Stimulering Mestverwerking verlengd

  POV, ZuivelNL en het ministerie van Economische Zaken hebben alsnog goedkeuring gekregen voor het verlengen van de einddatum in de Regeling Stimulering Mestverwerking. De einddatum is nu vastgesteld op 30 september 2018. Het verlengen van de oorspronkelijke einddatum 31 december 2017 is vanaf het begin… Lees verder →

 • mestbewerking

  GS: Nieuwe maatregelen voor mestbewerking in Brabant

  Het provinciebestuur van Brabant wil geen beperkingen meer opleggen aan de hoeveelheid mest die in Noord-Brabant mag worden bewerkt, alleen aan de locaties waar dat mag gebeuren. Een boer mag de mest van zijn bedrijf op het eigen erf bewerken of laten bewerken op een… Lees verder →

 • mestbewerking

  Mestinvesteringsfonds scherpt criteria aan

  Het mestinvesteringsfonds ondersteunt nieuwe mestverwerkingsprojecten door het beschikbaar stellen van achtergestelde geldleningen. Ondertussen zijn al 10 projecten gefinancierd, waardoor bijna 3 miljoen kilo fosfaat extra verwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Het mestinvesteringsfonds heeft besloten om haar criteria aan te scherpen: het drogestofgehalte van het eindproduct moet minimaal… Lees verder →

 • mestbewerking

  3 Miljoen Euro extra voor het Mestinvesteringsfonds

  Vanwege het succes heeft het Mestinvesteringsfonds een nieuwe kapitaalinjectie gekregen van de  deelnemende voerbedrijven. Op dit moment is reeds 3,2 miljoen euro van de oorspronkelijke financiering gebruikt. Daarmee is bijgedragen aan 10 projecten, met in totaal 2,8 miljoen kg fosfaat verwerkingscapaciteit. Er zijn weer nieuwe… Lees verder →

 • 30 miljoen voor zuivel- en varkenssector

  Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken gaat bijna 30 miljoen euro uit het Europese steunpakket inzetten voor verduurzaming van de melkveehouderij en vitalisering van de varkenssector. Over de uitwerking hiervan is overeenstemming bereikt met de sectorvertegenwoordigers. Met extra geld voor weidegang, weidevogelbeheer, betere milieuprestaties… Lees verder →

 • mestbewerking

  Mestinvesteringsfonds financiert tweede mestverwerkingsproject

  Het Mestinvesteringsfonds heeft onlangs het project Holmel van de Vossengroup in Leundal (Limburg) afgerond. Dit project betrof het bouwen van een installatie waarin mest wordt vergist, gehygiëniseerd, gedroogd en tot korrel wordt geperst. Vervolgens wordt de mest geëxporteerd naar Polen, waar het kunstmest vervangt. Dit is… Lees verder →

 • Sharon Dijksma op werkbezoek bij Nevedi

  Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma was vandaag in een werkbezoek te gast bij de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Gespreksonderwerpen waren de rol van de diervoederindustrie in de verduurzaming van de voedselproductie, maar ook de zorgen van het bedrijfsleven over kostenverhogende maatregelen. Nederland moet zijn… Lees verder →

 • mestbewerking

  Voerbedrijven stimuleren mestverwerking

  1

  De samenwerkende partijen in veehouderij en mengvoer hechten grote waarde aan het versnellen van mestverwerking in Nederland. Daarom is het Loket Mestverwerking vandaag in de lucht gegaan en het Mestinvesteringsfonds open. In het loket werken het Mestinvesteringsfonds, het Projectbureau Lokale Mestverwerking en de drie regionale… Lees verder →