Steekwoord archief: NEN

 • voedselverspilling

  ISO introduceert norm over voedselverspilling

  De nieuwe ISO-commissie ‘Food Loss and Waste’ gaat een internationale normenserie ontwikkelen gericht op voedselverspilling. De norm biedt bedrijven en organisaties die werk maken van verspilling in de voedselketen daarvoor de benodigde handvatten. Bijeenkomst Op donderdag 18 november 2021 organiseert NEN een bijeenkomst over de… Lees verder →

 • Normontwerp ‘citrinine in voedingsmiddelen’ gepubliceerd

  CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor citrinine in voedingsmiddelen en voedingssupplementen op basis van rode rijst gist: prEN 17203:2017. De giftige stof citrinine wordt geproduceerd door bepaalde schimmels. Citrinine is een stof die nier- en leverschade kan veroorzaken. Het wordt aangetroffen… Lees verder →

 • homogeneity

  Definitieve intrekking Nederlandse normen diervoeder

  Na bezwaren vanuit de sector worden er geen 4 maar 2 Nederlandse normen diervoeder definitief ingetrokken. In augustus kondigde de normcommissie ‘Diervoeder’ nog aan om vier normen in te trekken. Onderstaande normen die nog altijd door de markt worden gebruikt, blijven gehandhaafd: – NEN 3557-1995… Lees verder →

 • Explosienorm vertaald

  NEN heeft een Nederlandse vertaling gepubliceerd van de explosienorm NEN-EN-IEC 60079-10- deel 1 en 2. De vertaalde norm heeft ten opzichte van voorgaande versies een gewijzigde methode voor de bepaling van gevarenzones. EN-IEC 60079-10 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones met… Lees verder →

 • homogeneity

  Intrekking Nederlandse normen diervoeder

  De leden van de Nederlandse normcommissie ‘Diervoeder’ hebben na beraad besloten dat een viertal Nederlandse normen ingetrokken kunnen worden. Indien er bezwaar is tegen de intrek van de normen, kunnen belanghebbenden dit aangeven tot 16 oktober. Ontwikkeling Tijdens het beraad zijn de leden van de… Lees verder →

 • Agrifacts

  Norm screening diervoeders op antibiotica gepubliceerd

  CEN/TC 327 ontwikkelt in opdracht van de Europese Commissie analysemethoden voor diervoeders. Zo is er nu een methode met een microbiologische plaatproef voor de screening van mengvoer op kleine hoeveelheden antibiotica gepubliceerd. Het betreft de antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en avoparcine. Met de methode… Lees verder →

 • homogeneity

  NEN publiceert nieuwe normontwerpen diervoeders

  NEN publiceert drie normontwerpen voor de analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegevoegd, geven geen goede resultaten. Daarom zijn er nu drie Europese normen op dit gebied herzien… Lees verder →

 • Publicatie norm titrimetrische bepaling chloriden

  De mondiale commissie ISO/TC 34/SC 10 ‘Food products – Animal feeding stuffs’ heeft de norm voor de bepaling van het gehalte aan in water oplosbare chloriden herzien. De nieuwe NEN-ISO 6495-1 ‘Diervoeders – Bepaling van het gehalte aan in water oplosbare chloriden – Deel 1:… Lees verder →

 • Normontwerp voor bepaling dioxines, DON en ZON in diervoeding

  In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 ‘Animal feeding stuffs – Methods of sampling and analysis’ analysemethoden voor diervoeders. Er is een methode voor de bepaling van T-2 en HT-2- dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer als concept gepubliceerd.… Lees verder →