Steekwoord archief: nitraat

 • mais

  Meldingsplicht maispercelen zand- of lössgrond

  Agrarische ondernemers die in 2022 mais op zand- of lössgrond telen, zijn verplicht dit te melden bij RVO. Het melden kan in de periode 1 januari tot en met 15 februari. In deze periode kunnen percelen ook worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode… Lees verder →

 • voederwaarde gras- en maiskuil eerder bekend

  Hoge nitraatgehalten in voorjaarskuilen 2018

  De voorjaarskuilen van dit jaar kennen gemiddeld genomen hoge nitraatgehalten. Gemiddeld is de waarde 2,6, nu werd uit de eerste 1900 graskuilen een gemiddelde van 3,9 gemeten. Dat meldt Eurofins Agro. Afgelopen voorjaar was koud, zeker de eerste maanden van het jaar. Dit had zijn… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Europese Commissie positief over derogatie

  Nederland komt in aanmerking voor de derogatie. Dit betekent dat Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan op basis van de standaardregels is toegestaan. Dit positief advies is woensdag door het Nitraat comité aan de Europese Commissie gegeven. Naar verwachting zal de Europese Commissie het… Lees verder →

 • trade agreement

  Plan mestoverschot krijgt bijval in Europees Parlement

  De landbouwcommissie en de milieucommissie in het Europees Parlement hebben ingestemd met de oproep van VVD-Europarlementariër Jan Huitema, om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers. Momenteel wordt het gebruik van meststoffen uit dierlijke mest, als een vervanger voor… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Deze zomer meer duidelijk over invulling Nitraatrichtlijn

  Momenteel werkt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan een concreet pakket van maatregelen voor de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het streven van de staatssecretaris is dat er nog voor de zomer duidelijkheid is over deze invulling, meldt AgriHolland. Op dit moment… Lees verder →

 • Sevecom

  Verordening minimum P-efficiëntie varkenshouderij vastgesteld

  Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft de verordening ‘PDV Minimum P-efficiëntie varkenshouderij’ vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de SER. De verordening houdt in dat elke varkenshouder moet voldoen aan een minimum-fosforbenutting op zijn bedrijf. De beoogde handhaving verloopt via de IKB-organisaties.… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Vlaams derogatieverzoek goedgekeurd

  Het Europese nitraatcomité heeft het Vlaamse derogatieverzoek goedgekeurd. Een belangrijke stap voor de Vlaamse landbouw, zo meent de Belgische Boerenbond. “Derogatie is een win-win-situatie voor milieu en landbouw.” Lees verder →