Steekwoord archief: nitraatrichtlijn

 • mais

  Meldingsplicht maispercelen zand- of lössgrond

  Agrarische ondernemers die in 2022 mais op zand- of lössgrond telen, zijn verplicht dit te melden bij RVO. Het melden kan in de periode 1 januari tot en met 15 februari. In deze periode kunnen percelen ook worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode… Lees verder →

 • trade agreement

  Plan mestoverschot krijgt bijval in Europees Parlement

  De landbouwcommissie en de milieucommissie in het Europees Parlement hebben ingestemd met de oproep van VVD-Europarlementariër Jan Huitema, om het overschot aan dierlijke mest in Nederland te gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers. Momenteel wordt het gebruik van meststoffen uit dierlijke mest, als een vervanger voor… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Deze zomer meer duidelijk over invulling Nitraatrichtlijn

  Momenteel werkt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken aan een concreet pakket van maatregelen voor de invulling van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het streven van de staatssecretaris is dat er nog voor de zomer duidelijkheid is over deze invulling, meldt AgriHolland. Op dit moment… Lees verder →

 • Sevecom

  Verordening minimum P-efficiëntie varkenshouderij vastgesteld

  Het bestuur van het Productschap Diervoeder heeft de verordening ‘PDV Minimum P-efficiëntie varkenshouderij’ vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de SER. De verordening houdt in dat elke varkenshouder moet voldoen aan een minimum-fosforbenutting op zijn bedrijf. De beoogde handhaving verloopt via de IKB-organisaties.… Lees verder →

“Actuele reportages helpen mij bij het zoeken naar nieuwe kansen in de markt.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Juul Jenneskens de voor abonnees gratis dossiers in de webshop van De Molenaar.

“Dankzij De Molenaar weet ik precies wat er in de branche speelt. En wat handig dat dat altijd en overal digitaal kan.”

Haal ook meer uit uw abonnement!

Ontdek net als Niels Claassen het gemak van het online archief van De Molenaar. Gratis en exclusief voor abonnees.