Steekwoord archief: normen

 • luchtwasser

  POV: Aanscherping emissienormen te snel

  1

  De POV stelt dat de voorgestelde aanscherping van de emissienormen voor comibluchtwassers te fors is. Ook vindt de POV dat de besluitvorming te snel gaat. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, stelt de belangenvereniging. Voorstel Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder… Lees verder →

 • pelletkwaliteit

  Definitieve intrekking Nederlandse normen diervoeder

  Na bezwaren vanuit de sector worden er geen 4 maar 2 Nederlandse normen diervoeder definitief ingetrokken. In augustus kondigde de normcommissie ‘Diervoeder’ nog aan om vier normen in te trekken. Onderstaande normen die nog altijd door de markt worden gebruikt, blijven gehandhaafd: – NEN 3557-1995… Lees verder →

 • GMP+ en SecureFeed intensiveren samenwerking

  SecureFeed en GMP+ International intensiveren hun samenwerking. Zij hebben op 5 oktober een samenwerkingsconvenant getekend. De werkafspraken gaan in op 1 oktober en betreffen een efficiënte organisatie van de deelname en uitwisseling van informatie. Ook is er vanaf nu afstemming over de audits voor deelnemers,… Lees verder →

 • Nieuwe normen aminozuren

  Adisseo komt met nieuwe aminozurennormen voor pluimvee, varkens en aquacultuur. De nieuwe Rhodimet Nutrition Guide bevat eisen voor slachtkuikens, jonge hennen, leghennen, kalkoenen, eenden, biggen, vleesvarkens, zeugen, drachtige en zogende zeugen, beren, zoetwatervis, zeevissen en garnalen. Bronnen De aanbevelingen zijn uitgedrukt in verteerbare aminozuren. Wanneer… Lees verder →