Steekwoord archief: NVP

 • ophok

  NVP partner van het Vertrouwensloket

  De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft zich aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. De NVP verbindt zich daarmee nadrukkelijk met het belang van dierenwelzijn in de pluimveehouderij. Erfbetreders kunnen hun zorgen over het welzijn van pluimvee en pluimveehouders bespreken met dit landelijke meldpunt. Met het… Lees verder →

 • Regiegroep voor emissiearme pluimveehouderij

  De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land wordt gewerkt aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen met betrekking tot reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en… Lees verder →

 • VoederWaarde.nl voorziet in behoefte

  Onlangs heeft Schothorst Quality Control de Jaarrapportage 2012 over VoederWaarde.nl aangeboden aan het bestuur. Uit deze rapportage blijkt dat het systeem transparantie en garantie biedt over de geleverde voeders voor veehouders en toezichthouders. Hiermee wordt voldaan aan een sterke behoefte, die leeft onder veehouders, zo… Lees verder →

 • Varkenshouders hechten belang aan toezicht op voederwaarde

  Het initiatief VoederWaarde.nl blijkt een succes. Recente onderzoeksresultaten laten zien dat varkenshouders borging van de voederwaarde van het voer door onafhankelijke controle belangrijk vinden. Voederwaarde.nl Eind 2009 besloten NVV, NVP, LTO en acht mengvoederfabrikanten te gaan samenwerken om transparantie op het punt van voederwaarde te… Lees verder →