Steekwoord archief: NVWA

 • De NVWA heeft in een jaar tijd bijna 6 miljoen dieren geruimd door vogelgriep

  Bijna 6 miljoen dieren geruimd in jaar vogelgriep

  Vogelgriep heerst nu een jaarrond onder wilde en gehouden vogels in Nederland. Sinds oktober 2021 tot en met vandaag waren er 98 uitbraken op locaties met meer dan 50 vogels, verspreid over het land. Anders dan voorheen, raakten ook in de zomer bedrijven besmet. Zo… Lees verder →

 • Bij landbouwhuisdieren neemt de antibioticaresistentie af

  Minder antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren

  Darmbacteriën in landbouwhuisdieren zijn de afgelopen tien jaar steeds minder resistent geworden tegen antibiotica. Dat blijkt uit de NethMap/MARAN-rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Wageningen Food Safety Research (WFSR), Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en Universiteit Utrecht (UU). De instituten monitoren in opdracht… Lees verder →

 • mais

  Meldingsplicht maispercelen zand- of lössgrond

  Agrarische ondernemers die in 2022 mais op zand- of lössgrond telen, zijn verplicht dit te melden bij RVO. Het melden kan in de periode 1 januari tot en met 15 februari. In deze periode kunnen percelen ook worden toegevoegd, verkleind of ingetrokken. In de periode… Lees verder →

 • Gerard Bakker aangetreden als inspecteur-generaal NVWA

  Gerard Bakker is op 16 augustus aangetreden als inspecteur-generaal (IG) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij volgt de voormalige interim-IG Maarten Ruys op. “Ik ben erg verheugd over mijn nieuwe rol als IG. De NVWA is een belangrijke toezichthouder als het gaat om… Lees verder →

 • Gerard Bakker inspecteur-generaal NVWA

  Dr. mr. G.J.C.M. (Gerard) Bakker wordt inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 augustus 2021. Bakker… Lees verder →

 • Maarten Ruys interim inspecteur-generaal NVWA

  Maarten Ruys wordt per 1 mei a.s. interim inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Hij zal zich richten op de afronding van het proces van herbezinning en hij zal samen met de medewerkers en managers en de directieraad werken aan verdere verbeteringen in… Lees verder →

 • Rob van Lint verlaat de NVWA

  Rob van Lint heeft besloten per 1 mei 2020 terug te treden als inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aanleiding is het feit dat de Ondernemingsraad van de NVWA heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in het onder zijn leiding opgestelde plan van… Lees verder →

 • ‘Insecten kunnen veilig in diervoeder worden gebruikt’

  Larven van de zwarte soldatenvlieg, larven van de huisvlieg, meelwormen en kleine meelwormen die worden gekweekt op zogenoemde voormalige voedingsmiddelen (VVM) kunnen – onder voorwaarden – veilig worden gebruikt als ingrediënt voor diervoeder. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van… Lees verder →