Steekwoord archief: onderzoek

 • food integrity

  ‘Vlees lang niet altijd boosdoener antibioticaresistentie’

  Uit onderzoek van Wageningen Universiteit blijkt dat het oplopen van antibioticaresistente bacteriën niet hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door het eten van vlees. De overdracht van deze bacteriën gebeurt volgens dit onderzoek vooral tussen mensen onderling. Dat schrijft het Vlaams Infocentrum Land en Tuinbouw (Vilt). Vlees bevat… Lees verder →

 • Maisareaal ongeveer gelijk aan vorig jaar

  Komend seizoen gaan maistelers ongeveer evenveel mais zaaien als in 2017. Dit blijkt uit de tussenstand van het nog lopend online marktonderzoek maisscan. Op dit moment hebben 400 maistelers meegewerkt aan de onafhankelijke maisscan van onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. 97% van de maistelers die… Lees verder →

 • WUR kent toponderzoekers eredoctoraat toe

  Wageningen University & Research viert in 2018 het 100-jarig bestaan en reikt op 9 maart bij de viering van de dies natalis vier eredoctoraten uit aan vooraanstaande wetenschappers uit Engeland, Zweden, de Verenigde Staten en China. De eredoctoraten zijn een erkenning van de verdiensten van… Lees verder →

 • Dier&Recht

  Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven

  Uit onderzoek van de NVWA en RVO.nl blijkt dat tot nu toe bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) zijn vastgesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Deze bedrijven worden geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet… Lees verder →

 • Maisscan in volle gang

  Tot nu toe hebben 250 maistelers meegewerkt aan de Maisscan, die op dinsdag 31 januari van start is gegaan. De scan wordt uitgevoerd door Geelen Consultancy uit Wageningen. Uit de tussenresultaten blijkt dat 41% van de maistelers al een definitieve keuze heeft gemaakt over het… Lees verder →

 • Online marktonderzoek onder maistelers

  Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen voert eind januari voor de vijfde keer het online marktonderzoek MaisScan onder maistelers uit. Belangrijk in de MaisScan is om na te gaan waar maistelers op letten bij de keuze voor en de beoordeling van een maisras en of… Lees verder →

 • Rikilt EUR Laboratorium voor mycotoxinen en planttoxinen

  Rikilt Wageningen University & Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid. Vanaf 1 maart 2018 is het instituut het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor mycotoxinen en planttoxinen. De taak wordt… Lees verder →

 • Logo voermonitor

  In voorjaar derde keer onderzoek Voermonitor

  Dit voorjaar wordt voor de derde keer het online onderzoek Voermonitor onder veehouders uitgevoerd. Veehouders beoordelen in de Voermonitor 2018 hun eigen voerleverancier op onderdelen als de kwaliteit en het aanbod van voeders, bedrijfsbegeleiding en voerprijzen. Hoe beoordelen veehouders hun voerleverancier? In welke mate voldoen… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Experimenteren met mengteelten

  In 11 EU-lidstaten is het project Remix/Mengteelten van start gegaan. Ketenpartijen, boeren en onderzoekers brengen samen in kaart welke kansen, obstakels en ervaringen er zijn voor gemengde teelten op één perceel. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat dergelijke mengteelten leiden tot een lager gebruik van… Lees verder →

 • De fusie maakt Barentz sterk op het gebied van dierlijke eiwitten

  Varentje Azolla te gebruiken als veevoer

  Promovendus Paul Brouwer van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar het drijvend varentje Azolla (kroosvaren) als potentieel duurzaam gewas voor de productie van voedsel, brandstoffen of materialen. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat Azolla prima geschikt is als veevoer en als grondstof voor biodiesel… Lees verder →