Steekwoord archief: onderzoek

 • Rikilt EUR Laboratorium voor mycotoxinen en planttoxinen

  Rikilt Wageningen University & Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid. Vanaf 1 maart 2018 is het instituut het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor mycotoxinen en planttoxinen. De taak wordt… Lees verder →

 • Logo voermonitor

  In voorjaar derde keer onderzoek Voermonitor

  Dit voorjaar wordt voor de derde keer het online onderzoek Voermonitor onder veehouders uitgevoerd. Veehouders beoordelen in de Voermonitor 2018 hun eigen voerleverancier op onderdelen als de kwaliteit en het aanbod van voeders, bedrijfsbegeleiding en voerprijzen. Hoe beoordelen veehouders hun voerleverancier? In welke mate voldoen… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Experimenteren met mengteelten

  In 11 EU-lidstaten is het project Remix/Mengteelten van start gegaan. Ketenpartijen, boeren en onderzoekers brengen samen in kaart welke kansen, obstakels en ervaringen er zijn voor gemengde teelten op één perceel. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat dergelijke mengteelten leiden tot een lager gebruik van… Lees verder →

 • De fusie maakt Barentz sterk op het gebied van dierlijke eiwitten

  Varentje Azolla te gebruiken als veevoer

  Promovendus Paul Brouwer van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar het drijvend varentje Azolla (kroosvaren) als potentieel duurzaam gewas voor de productie van voedsel, brandstoffen of materialen. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat Azolla prima geschikt is als veevoer en als grondstof voor biodiesel… Lees verder →

 • antibiotic

  Onderzoek naar KSF bij voorschrijven antibiotica

  Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de faculteit Diergeneeskunde opdracht gegeven voor een onderzoek naar kritische succesfactoren (KSF) bij voorschrijven van antibiotica door dierenartsen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (knmvd) heeft hiervoor samen met de faculteit Diergeneeskunde een onderzoeksvoorstel opgesteld. Momenteel lopen er… Lees verder →

 • AR levert Vlog-waardig geitenvoer

  Veehouders willen investeren in gezonde leefomgeving

  Veehouders willen investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het meest recente rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Tegelijkertijd constateert LTO Nederland dat er nog veel noodzakelijke kennis ontbreekt. “Het is zaak om de… Lees verder →

 • Onderzoek naar nieuwe duurzame teeltsystemen

  Het onderzoeksprogramma ‘Groen’ (Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk) is begin juni gestart. De komende vier jaar gaan toeleverende bedrijven, ketenpartijen, kennisinstellingen en vollegrondstelers gezamenlijk onderzoek doen naar slimme tools voor actuele problemen in de vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De tools en nieuwe… Lees verder →

 • maize

  Vlaamse melkveebedrijven gescreend op mycotoxines

  In Vlaanderen loopt momenteel een onderzoeksproject naar mycotoxines in maiskuilen. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. Onderzoekers van de Universiteit Gent volgen vier jaar lang zo’n honderd melkveebedrijven in Vlaanderen om de aanwezigheid van mycotoxines in het melkveerantsoen in kaart te brengen. Uit… Lees verder →

 • Regiegroep voor emissiearme pluimveehouderij

  De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land wordt gewerkt aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen met betrekking tot reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Vlaanderen werkt aan adviestool bestrijding bladluis

  Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent werken samen met Inagro en de Bodemkundige Dienst aan een adviestool die focust op een verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen bladluis op graan. Deze tool houdt bovendien voor het eerst rekening met natuurlijke vijanden. Dat meldt het… Lees verder →