Steekwoord archief: onderzoek

 • WUR kent toponderzoekers eredoctoraat toe

  Wageningen University & Research viert in 2018 het 100-jarig bestaan en reikt op 9 maart bij de viering van de dies natalis vier eredoctoraten uit aan vooraanstaande wetenschappers uit Engeland, Zweden, de Verenigde Staten en China. De eredoctoraten zijn een erkenning van de verdiensten van… Lees verder →

 • Dier&Recht

  Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven

  Uit onderzoek van de NVWA en RVO.nl blijkt dat tot nu toe bij ruim 2100 bedrijven onregelmatigheden in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R) zijn vastgesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Deze bedrijven worden geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet… Lees verder →

 • Maisscan in volle gang

  Tot nu toe hebben 250 maistelers meegewerkt aan de Maisscan, die op dinsdag 31 januari van start is gegaan. De scan wordt uitgevoerd door Geelen Consultancy uit Wageningen. Uit de tussenresultaten blijkt dat 41% van de maistelers al een definitieve keuze heeft gemaakt over het… Lees verder →

 • Online marktonderzoek onder maistelers

  Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen voert eind januari voor de vijfde keer het online marktonderzoek MaisScan onder maistelers uit. Belangrijk in de MaisScan is om na te gaan waar maistelers op letten bij de keuze voor en de beoordeling van een maisras en of… Lees verder →

 • Rikilt EUR Laboratorium voor mycotoxinen en planttoxinen

  Rikilt Wageningen University & Research krijgt een belangrijke taak in Europa als het gaat om onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in relatie tot voedselveiligheid. Vanaf 1 maart 2018 is het instituut het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL) voor mycotoxinen en planttoxinen. De taak wordt… Lees verder →

 • Logo voermonitor

  In voorjaar derde keer onderzoek Voermonitor

  Dit voorjaar wordt voor de derde keer het online onderzoek Voermonitor onder veehouders uitgevoerd. Veehouders beoordelen in de Voermonitor 2018 hun eigen voerleverancier op onderdelen als de kwaliteit en het aanbod van voeders, bedrijfsbegeleiding en voerprijzen. Hoe beoordelen veehouders hun voerleverancier? In welke mate voldoen… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Experimenteren met mengteelten

  In 11 EU-lidstaten is het project Remix/Mengteelten van start gegaan. Ketenpartijen, boeren en onderzoekers brengen samen in kaart welke kansen, obstakels en ervaringen er zijn voor gemengde teelten op één perceel. Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat dergelijke mengteelten leiden tot een lager gebruik van… Lees verder →

 • De fusie maakt Barentz sterk op het gebied van dierlijke eiwitten

  Varentje Azolla te gebruiken als veevoer

  Promovendus Paul Brouwer van de Universiteit Utrecht deed onderzoek naar het drijvend varentje Azolla (kroosvaren) als potentieel duurzaam gewas voor de productie van voedsel, brandstoffen of materialen. Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat Azolla prima geschikt is als veevoer en als grondstof voor biodiesel… Lees verder →

 • antibiotic

  Onderzoek naar KSF bij voorschrijven antibiotica

  Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de faculteit Diergeneeskunde opdracht gegeven voor een onderzoek naar kritische succesfactoren (KSF) bij voorschrijven van antibiotica door dierenartsen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (knmvd) heeft hiervoor samen met de faculteit Diergeneeskunde een onderzoeksvoorstel opgesteld. Momenteel lopen er… Lees verder →

 • AR levert Vlog-waardig geitenvoer

  Veehouders willen investeren in gezonde leefomgeving

  Veehouders willen investeren in stalsystemen die streven naar een gezonde leefomgeving. Dat stelt LTO Nederland naar aanleiding van het meest recente rapport over veehouderij en de gezondheid van omwonenden. Tegelijkertijd constateert LTO Nederland dat er nog veel noodzakelijke kennis ontbreekt. “Het is zaak om de… Lees verder →