Steekwoord archief: onderzoek

 • Onderzoek naar nieuwe duurzame teeltsystemen

  Het onderzoeksprogramma ‘Groen’ (Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk) is begin juni gestart. De komende vier jaar gaan toeleverende bedrijven, ketenpartijen, kennisinstellingen en vollegrondstelers gezamenlijk onderzoek doen naar slimme tools voor actuele problemen in de vollegrondsteelten en naar nieuwe duurzame teeltsystemen. De tools en nieuwe… Lees verder →

 • maize

  Vlaamse melkveebedrijven gescreend op mycotoxines

  In Vlaanderen loopt momenteel een onderzoeksproject naar mycotoxines in maiskuilen. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. Onderzoekers van de Universiteit Gent volgen vier jaar lang zo’n honderd melkveebedrijven in Vlaanderen om de aanwezigheid van mycotoxines in het melkveerantsoen in kaart te brengen. Uit… Lees verder →

 • Regiegroep voor emissiearme pluimveehouderij

  De pluimveesector heeft een Regiegroep Emissiearme Pluimveehouderij gevormd. Dit initiatief van LTO/NOP, ZLTO, LLTB, LTO Noord en NVP moet voorkomen dat op meerdere plaatsen in het land wordt gewerkt aan vergelijkbare aspecten en oplossingsrichtingen met betrekking tot reductie van emissies van fijnstof, geur, ammoniak en… Lees verder →

 • tarwegenoom

  Vlaanderen werkt aan adviestool bestrijding bladluis

  Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent werken samen met Inagro en de Bodemkundige Dienst aan een adviestool die focust op een verantwoord gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen bladluis op graan. Deze tool houdt bovendien voor het eerst rekening met natuurlijke vijanden. Dat meldt het… Lees verder →

 • De Heus opent R&D Centrum in Vietnam

  De Heus Voeders heeft vorige week in Vietnam een Aquaculture Research & Development Center geopend. Dit onderzoekscentrum biedt de mogelijkheid om innovatieve voedingsformules en nieuwe landbouwtechnieken te testen. De totstandkoming van dit centrum is mogelijk gemaakt door Wageningen University, Fresh Studio en Can Tho University… Lees verder →

 • Vlaams onderzoek naar voederconversie varkens

  Onderzoekers van het Vlaamse Instituut Van Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Ugent gaan 4 jaar lang onderzoek doen naar de voederconversie bij Vlaamse varkens. Dat meldt het Vlaams infocentrum land- en tuinbouw. Reden van het nieuwe onderzoek is dat de voederconversie de laatste 10 jaar… Lees verder →

 • research facilities

  100.000ste bezoeker Trouw Nutrition

  Trouw Nutrition R&D faciliteiten in Boxmeer heeft deze week de 100.000ste bezoeker verwelkomd. Leo den Hartog, directeur R&D, verwelkomde de Canadese klant Lactech. Het doel van Lactech’s bezoek was om zich op de hoogte te stellen van de laatste resultaten van onderzoek op het gebied… Lees verder →

 • weidegang

  Openlijke twijfel aan ammoniakbeleid

  Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht. Boeren en tuinders hebben zich naar aanleiding daarvan verenigd in de NH3 Coalitie. Zij vinden dat nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren onderbouwd moeten worden… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Aanhoudingen voor meststoffenfraude

  De politie heeft deze week in Friesland twee personen aangehouden op verdenking van fraude met meststoffen. De aanhoudingen zijn het resultaat van al langer lopende onderzoeken die het milieuteam van de politie in Noord-Nederland samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uitvoert. Valsheid in… Lees verder →

 • Minder fosfaat dankzij infrarood analyse

  Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat het fosforgehalte in melk nauwkeurig kan worden bepaald op basis van infrarood analyses. Dit maakt het mogelijk om de fosforgift en de fosforbehoefte van de melkkoe op elkaar af te stemmen. Op deze manier kan de… Lees verder →