Steekwoord archief: PAS

 • Johan Remkes ziet een toekomst voor de agrarische sector.

  Kabinet neemt aanbevelingen Remkes over

  Het kabinet omarmt de denklijnen en de aanbevelingen uit het rapport ‘Wat wel kan – uit de impasse en een aanzet voor perspectief’ van de heer Johan Remkes. Dit betekent dat er wordt gewerkt aan een korte termijn aanpak voor vergunningverlening en een landbouwakkoord met… Lees verder →

 • ‘Stikstof verminderen door aanpassen voerspoor’

  Op korte termijn kan de landbouwsector via het voerspoor de stikstofuitstoot verminderen. Daarmee wordt op korte termijn een deel van de oplossing geboden voor de PAS-problematiek. Dat meldt Pluimveeweb naar aanleiding van uitspraken van Klaas de Lange namens LTO. Al sinds de eeuwwisseling is De… Lees verder →

 • Sevecom

  Nevedi: ‘Ammoniak-discussie baseren op feiten’

  De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof heeft vergaande consequenties voor verschillende projecten in Nederland. Nevedi vindt dat veehouderij en diervoedersector hun bijdrage moeten leveren aan de oplossing. “Maar we moeten de discussie wel voeren op basis van feiten en… Lees verder →

 • Johan Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

  Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente Raad van… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Onderzoek: ‘Stikstofdepositie bedreiging biodiversiteit’

  Stikstofdepositie is naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt. De recente inzichten over bedreigingen voor de biodiversiteit en wegen naar herstel zijn nu gebundeld in een themanummer van het tijdschrift Biological Conservation. Met de uitvinding… Lees verder →

 • weidegang

  Openlijke twijfel aan ammoniakbeleid

  Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat 30 jaar ammoniakbeleid geen meetbaar effect heeft op de hoeveelheid ammoniak in de lucht. Boeren en tuinders hebben zich naar aanleiding daarvan verenigd in de NH3 Coalitie. Zij vinden dat nieuwe maatregelen om ammoniak te reduceren onderbouwd moeten worden… Lees verder →

 • weidegang

  Boeren stappen uit overleg over PAS

  Varkenshouders, pluimveehouders en melkveehouders stappen uit het overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De boerenorganisaties Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) accepteren het niet dat zij niet zijn gekend in… Lees verder →

 • Emissieonderzoek ILVO aangekondigd

  Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) wil het onderzoek naar ammoniakemissies en emissies uit rundveestallen intensifiëren. Het ILVO heeft dit aangekondigd nu de Vlaamse regering heeft beslist om Europese natuurrichtlijnen via de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) om te zetten in… Lees verder →

 • fosfaatplanner

  Overeenkomst ammoniakemissie getekend

  Vanmorgen is op het Ministerie van Economische Zaken de overeenkomst Generieke Maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ondertekend. Met deze maatregelen wordt het voor agrarisch ondernemers mogelijk hun bedrijf te ontwikkelen nabij Natura 2000-gebieden. In de overeenkomst staat vermindering van ammoniakuitstoot centraal. Afgesproken is dat deze… Lees verder →