Steekwoord archief: POV

 • luchtwasser

  POV: Aanscherping emissienormen te snel

  1

  De POV stelt dat de voorgestelde aanscherping van de emissienormen voor comibluchtwassers te fors is. Ook vindt de POV dat de besluitvorming te snel gaat. “Zorgvuldigheid gaat boven snelheid”, stelt de belangenvereniging. Voorstel Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aanpassingen aan de Regeling geurhinder… Lees verder →

 • Onderzoek naar houden van varkens met lange staarten

  Varkens met lange staarten houden is een van de onderzoeksprojecten in de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. Voor dit onderzoek worden varkenshouders gezocht die in netwerkverband op het eigen bedrijf willen experimenteren met lange staarten. Deelname biedt kansen om het dierenwelzijn en mogelijk ook de diergezondheid structureel te… Lees verder →

 • Factsheet Varkenshouderij geactualiseerd

  Zitten er antibiotica en groeihormonen in ons vlees? Hoeveel varkens zijn er in Nederland? Hoe lang zitten varkens in een vrachtwagen? Hoeveel ammoniak produceert de varkenshouderij nou eigenlijk? De POV heeft een uitgebreide Factsheet Varkenshouderij gemaakt, die deze maand geheel is geactualiseerd en alle jongst… Lees verder →

 • Ketenpartners sluiten zich aan bij Coalitie ViVa

  Ketenpartners Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en Vion, sluiten zich als partner aan bij de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (ViVa), die bestaat uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank en het ministerie van Economische Zaken (EZ). POV, Rabobank en het ministerie van EZ hebben in november vorig… Lees verder →

 • Varkenshouders reduceren 830.000 kilo fosfaat

  De varkenshouderij verwacht dit jaar 830.000 kilo fosfaat te kunnen reduceren. Dit blijkt uit alle aanmeldingen van varkenshouders die willen meedoen aan de vrijwillige Regeling Fosfaatreductie. Varkenshouderij 2017. In totaal hebben zich 1.067 bedrijven aangemeld. Echter, niet alle aanmelders leverden voor de vervaldatum van 23… Lees verder →

 • POV wil stikstofonderdelen uit Verordening

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wil dat de stikstofonderdelen uit de Verordening Natuurbescherming van tafel gaan, als Provinciale Staten van Noord-Brabant de veehouderijplannen a.s. vrijdag goedkeuren. Deze onderdelen zijn gebaseerd op het Stikstofconvenant. Het convenant is volgens POV niet meer (rechts)geldig omdat de provincie het… Lees verder →

 • mestbewerking

  POV: ‘Systeem mestafvoer onnauwkeurig en omslachtig’

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft zowel mondeling als schriftelijk inspraak geleverd bij het Rondetafelgesprek over mestfraude in de Tweede Kamer. POV stelt dat de kern van het probleem niet mestfraude is. Het probleem is volgens de organisatie een systeem waar niet mee te werken… Lees verder →

 • POV: ‘Varkenshouderijen schaden gezondheid niet’

  De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zal zich blijven verzetten tegen de Wet veedichte gebieden, die staatssecretaris Martijn van Dam wil invoeren om de veehouderij in Nederland te reguleren. POV is voornemens een onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven om onderzoek te doen naar endotoxines en aantoonbare… Lees verder →

 • pork imports

  Veel animo voor Regeling fosfaatreductie

  Veel varkenshouders hebben zich bij adviesbureau Flynth aangemeld voor de Regeling fosfaatreductie varkenshouderij, die op 29 mei in werking is gesteld. Flynth voert de regeling in opdracht van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uit. De Regeling fosfaatreductie varkenshouderij is ingesteld om als varkenssector, in 2017,… Lees verder →