Steekwoord archief: praktijkproef

 • Kringlooplandbouw in uitvoering

  AgroProeftuin de Peel groeit dit jaar naar 14 praktijkproeven op de proeflocatie aan de Middenpeelweg. “Hier is kringlooplandbouw in uitvoering”, zegt Marnix Bakermans, burgemeester van de gemeente Landerd. Bakermans, namens de regio bestuurlijk trekker van de transitie van de landbouw, sloeg het eerste piketpaaltje in… Lees verder →

 • Onderzoek vlinderbloemigen in vanggewas

  ForFarmers onderzoekt in een praktijkproef wat de toegevoegde waarde van vlinderbloemigen (stikstofbinders) kan zijn als onderdeel van het vanggewas. Vanggewassen worden na de teelt van mais ingezaaid om de uitspoeling van mineralen naar het grondwater tot een minimum te beperken én om de bodemstructuur te… Lees verder →

 • onderbouwing

  Proef met lage ruweiwitgehaltes 

  Veel ruw eiwit voeren is dat wel nodig? Met hoeveel ruw eiwit blijft de koe nog goed functioneren? Deze twee vragen staan centraal in de oriënterende praktijkproef van het netwerk ‘Waarheen met ammoniak op veen’. Teveel aan ruw eiwit in het voer zorgt namelijk voor… Lees verder →