Steekwoord archief: Productschap Zuivel

 • Fokwaarde voeropname bekend voor alle stieren

  Nederland is koploper in de wereld met de publicatie van de fokwaarden voeropname voor alle stieren. We zijn na Australië het tweede land dat een fokwaarde voeropname voor alle stieren heeft. Wat in 2009 begon met een pilotstudie op basis van bestaande data, en daarna… Lees verder →

 • Aanpassing partijberekening BEX voor balen

  Wageningen UR Livestock Research en BLGG hebben met financiering van voormalig Productschap Zuivel onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de partijmetingen ten bate van de Handreiking bedrijfsspecifieke excretie melkvee (BEX) en Kringloopwijzer nauwkeuriger te maken. Uit dit onderzoek is een verbetering voor de inschatting van de… Lees verder →

 • global dairy

  Hogere melk- en voerprijs

  Uit het prognoseoverleg melkveehouderij blijkt dat zowel een hogere melkprijs als hogere voerprijzen worden voorspeld. De gemiddelde melkprijs tot en met 2024 wordt ingeschat op €34,50 per 100 kg melk, exclusief weidemelktoeslag en exclusief btw, bij 4.40% vet en 3.50% eiwit. Prognose Op 23 april… Lees verder →

 • Meer krachtvoer nodig bij later maaien

  Door gras in een later stadium te maaien wordt het fosforgehalte in het gras lager. Daarmee daalt ook de fosfaatuitscheiding van een melkveestapel, zodat bedrijven die meedoen aan BEX voordeel halen uit later maaien. Maar ook energie- en eiwitgehalte in het gras dalen. Om de… Lees verder →

 • Nieuwe versie Handboek Melkveehouderij

  Het Handboek Melkveehouderij is geactualiseerd met nieuwe kennis, onder andere over graslandbemesting, onkruidbestrijding, rundveeverbetering en diergezondheid. Ook is informatie over schuimvorming op mest en groeien met rendement toegevoegd. Actuele kennis Het Handboek Melkveehouderij is een digitaal naslagwerk voor melkveehouders en hun adviseurs. Het boek is… Lees verder →

 • Mijlpaal in proces van samengaan productschappen

  De productschappen zetten een grote stap in het proces van samengaan van de organisaties in één ketenorganisatie. Per 16 oktober worden de activiteiten van de afdelingen Marktregelingen en Medebewind van het Productschap Zuivel, het Productschap Tuinbouw, het Productschap Vee en Vlees, het Productschap Pluimvee en… Lees verder →

 • Naar betrouwbare fokwaarde voor voerefficiëntie

  Om tot betrouwbare fokwaarden voor voerefficiëntie te komen is internationale samenwerking gezocht met Australië. In een gezamenlijke inspanning zijn voeropnamegegevens van Australische kalveren en Nederlandse vaarzen samen geanalyseerd. Doel van de extra buitenlandse informatie is een toename van de betrouwbaarheid van de geschatte fokwaarden. Het… Lees verder →